Illustrasjonsbilde

Ny forsker eller ph.d.?

Ny forsker eller ph.d.? English flag

Ph.d.-kurs

Universitetsbiblioteket tilbyr studieemnet Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing. Seminarserien er rettet mot nye ph.d.-studenter ved UiT og kjøres to ganger årlig. Se her for mer informasjon samt undervisningsmateriale.

Vi har også andre kurs som er åpent for alle, men like fullt nyttige for nye forskere.

Se oversikt over alle kurs på UB

Databasesøk - finn kvalitetsressurser til din forskning

Universitetsbiblioteket har svært god kompetanse på bruk av samtlige databaser i vår portefølje, og vi har bred erfaring i oppbygging og gjennomføring av systematiske søk i disse.

Vi tilbyr bistand til forskere og ph.d.-studenter med følgende behov:

  •     Oppfriskningskurs i bruk av ulike databaser.
  •     Bistand til litteratursøk i oppstartsfasen av nye prosjekter.
  •     Kvalitetssikring av litteratursøk i forbindelse med prosjektsøknader.
  •     Bistand til litteratursøk for ph.d-studenter, i forbindelse med disputas og oppgitt tema.

Ta kontakt med den fagansvarlige for dine fag, for nærmere avtale om bistand.

Effektiv referansehåndtering

UiT har lisens på programvaren EndNote for referansehåndtering.

Gå til EndNote for mer informasjon om programvare og kurs.
Gå til Studere, skrive og referere for informasjon om andre mye brukte verktøy.

twitter
chat loading...