Artikler i tidsskrift og aviser (mye fulltekst)

 

  • Music periodicals database (IIMP) Musikktidsskrifter, fulltekst.
  • ERIC (Ebsco) (Pedagogisk base inkludert musikkpedagogikk) (Ikke søkbar i Oria søkebasen)
  • RILM Abstracts of music literature (artikler og bøker) (Ikke søkbar i Oria søkebasen) Litt fulltekst
  • Arts & Humanities Citation Index (siteringsindeks)
  • JSTOR - Music & performing arts
  • DOAJ - Directory of open access journals
  • Popular music studies (Soundscapes) Artikkelsamling
  • RoJaRo Gir oversikt over artikler i mer enn 350 tidsskrift innen rock, jazz, roots fra 20 land.
  • Idunn (Nordiske tidsskrifter på nett)

 

 

 

  

 Ansvarlig for siden: Inger-Mari Malm
Sist oppdatert: 06.09.2021 11:19