Læreplan / rammeplan (også historiske)


Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K-06):

Generell del

Læreplan i musikk, dans og drama

Læreplan i musikk

 

 

Læreplan for grunnskolen (1997) (L97)

Mønsterplan for grunnskolen (1987) (M87) (rev. av M74)

Mønsterplan for grunnskolen (1974) (M74)

Kulturskolen:

Rammeplan for kulturskolen (2014):

Mangfold og fordypning

 

Rammeplan for kulturskolen (2003):

På vei til mangfoldAnsvarlig for siden: Inger-Mari Malm
Sist oppdatert: 15.08.2017 15:40