Skriving. Praktiske råd. Kildekritikk

 

Trenger du hjelp til å finne litteratur til en oppgave du skal skrive? Eller lurer du på hvilke krav som stilles til kildekritikk? Her får du tips til ressurser som vil være til god hjelp når du skal skrive oppgave.

 

 

 

Skrivesenteret UiT 

  

iKomp   (Nytt UiT kurs i informasjonssøking)

Kurset iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læring. Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. Det dreier seg om å være bevisst hvordan du bruker forskjellige kilder til ulike formål. Kurset er utarbeidet av Universitetsbiblioteket/Result - UiT Norges arktiske universitet.

 

VIKO

VIKO (Veien til informasjonskompetanse) er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse for studenter, utviklet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du bl.a. hjelp til å lage problemformulering, finne relevant litteratur og hva som er viktig å tenke på når du skal skrive en oppgave.

 

Søk & Skriv

Søk & Skriv er et annet nettbasert kurs som har som mål å hjelpe deg som student i oppgaveskriving. Kurset hjelper deg å å komme i gang med skriving og hvordan du gjør gode informasjonssøk knyttet til akkurat din oppgave. Kurset er utarbeidet av Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen i Bergen.

 

Kildekompasset
Nettside utarbeidet av universitetene i Agder og Stavanger og Høgskolen i Telemark. Inneholder informasjon om kildekritikk, bl.a. en quiz, referansestiler og lovgivning.

 

PhD on track
Samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo og Bergen og flere andre. Innholder bl.a. en modul om effektive kartlegging a forskningslitteratur, valg av siteringer og referanseverktøy.

  

 

Sitering

Læreressurser

Plagiat

 

 

Fins Gud  (youtube)

 

 Ansvarlig for siden: Inger-Mari Malm
Sist oppdatert: 15.09.2021 13:04