I Oria søker du både i UiTs bibliotekkatalog og i en kjempestor, tverrfaglig indeks over artikler og annet. Grensesnittet er relativt enkelt å bruke, og du trenger ikke være noen ekspert på litteratursøk for å finne mye i Oria. Oria er en flott inngang til faglitteraturen.

Under finner du introduksjonsvideoer for hvordan du enkelt kan søke deg fram selv.

 1. Hvordan finne en bok?

2. Hvordan finne en artikkel?

3. Hvordan søke på tema?

Bruk Oria når du:

 • Vil ha tak i en bestemt bok eller en bestemt artikkel som du er ute etter.
 • Trenger litt relevant litteratur om et tema. Prøv noen enkle stikkord- eller frasesøk i Oria.
 • Vil ha tak i doktoravhandlinger og masteroppgaver fra norske utdanningsinstitusjoner.
 • Vil reservere bøker som ikke er tilgjengelige (de er utlånt eller ikke i samlinga).
 • Vil bestille artikler du ikke finner fulltekst til.
 • Er usikker på hva som er gode søkeverktøy for ditt fagområde eller din disiplin.
 • Er usikker på hvordan man bygger opp et godt litteratursøk.

 

Oria egner seg ikke så godt til grundige og kompliserte søk.

Gå til Oria


Enkle søk og gjenfinning av bestemte dokumenter

Mange litteraturbehov vil kunne dekkes godt av Oria. Instrukser om hvordan du kan søke effektivt i Oria finner du her: Norsk | English.

Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

Søketeknikk i fagområdespesifikke databaser

Litt grundigere litteratursøk bør utføres i relevante fagområdespesifikke databaser. Du finner fram til aktuelle databaser for ditt fagområde gjennom UBs databaseoversikt (lenket til fra både uit.no/ub og fra Oria). Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

Mange av disse databasene er litt mindre intuitive enn enkle søkeverktøy som Oria og Google Scholar. En del av dem krever kjennskap til hvordan kontrollerte søkevokabular og Boolske operatorer fungerer. Nedenfor har vi lenket til noen videoer som forklarer disse begrepene, samt noen videoer som demonstrerer bruk av kontrollerte søkevokabular, operatorer og søkehistorier i to ulike databasegrensesnitt. Videoene under finnes kun på norsk.

Databasene MEDLINE og Embase har vi også på Ovid-plattformen. Søketeknikkene demonstrert i PsycINFO-eksemplene er derfor nokså direkte overførbare til disse databasene.

Vi har flere andre databaser på EBSCO-plattformen (blant annet CINAHL). Søketeknikkene demonstrert i ERIC- og ERC-eksemplene er derfor nokså direkte overførbare til disse databasene.

Helsebibliotekets sider om kunnskapsbasert praksis kan være nyttige for hele søkeprosessen. Eksemplene er innen helsefag, men beskrivelsen av prosessen kan være nyttig innen flere fag. Her snakkes det blant annet også om å finne gode søkeord, PICO-skjema blir forklart (for dem som bruker det) med mere. Lenke til disse sidene: https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

Søk til systematiske litteraturgjennomganger

Dersom du skal utvikle søk til en systematisk litteraturgjennomgang bruker du et bredt spekter at søkeverktøy og søketeknikker. Det aller viktigste er da imidlertid å ha en systematisk og gjennomtenkt tilnærming til utviklingen av søket, godt forankret i en god forståelse for hele review-prosessen. Ovid WoltersKluwer har en tredelt forklaring om systematiske litteraturgjennomganger som vil være nyttig for de fleste.

 1. Step 1: https://www.youtube.com/watch?v=lfO5yB9EoJU
 2. Step 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ky4bU94dZnY
 3. Step 3: https://www.youtube.com/watch?v=MEBal2QgH7c

Presentasjoner vi har brukt i undervisning av ph.d.-studenter kan du kikke på her.


Alle bøker i bibliotekkatalogen som er trykt før 1930 er merket med et spesielt symbol som betyr at boken kan bestilles som en digital kopi dersom opphavsrett og tilstand tilsier det.

Dette skjer via tjenesten eBooks on Demand (EOD), et europeisk samarbeid der UiT Norges arktiske universitet – Universitetsbiblioteket er første norske medlem.

Nasjonalbiblioteket digitaliserer allerede store deler av den norske bokarven, men det er fortsatt mange tusen titler i Universitetsbibliotekets katalog – både norske og utenlandske – som ikke er digitalisert og som nå kan bestilles gjennom EOD.

For ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet er digitaliseringen gratis.

Hvordan bestille en EOD-bok

Søk opp boken i Oria og klikk deretter på EOD-symbolet for å åpne bestillingsskjemaet.

EOD_symbolet
Bestillingsprosessen er selvforklarende og tilgjengelig på flere språk.

Bestillingen blir sendt til Universitetsbiblioteket og hvis boken ikke lenger er beskyttet av opphavsrett og den fysiske tilstanden er tilfredsstillende vil arbeidet med digitaliseringen begynne. Boken skannes side for side og leveres i PDF-format og med OCR-tekstgjenkjenning der det lar seg gjøre. EOD-tjenesten innebærer digitalisering av verket i sin helhet.

Pris og levering

Leveringstid er beregnet til 1-3 uker. Det vil bli sendt en e-post når boken er ferdig digitalisert og klar til å betales. Betaling skjer via kredittkort og deretter kan PDF-en lastes ned.

Prisen avhenger av størrelsen på boken (antall sider). Digitalisering gjennom EOD koster kr 100 i startpris + kr 1,50 per side. For ansatte og studenter som er registrert med UiT-e-postadresse vil prisen bortfalle.

Avhengig av tilstand, format eller opphavsrett, kan det være at den bestilte boken ikke kan digitaliseres. Bestillingen blir da annullert og bestiller får beskjed.

EOD-tjenesten fungerer slik at det kun er første bestiller som betaler for den digitale kopien. Etter omtrent en måned publiseres boken fritt og alle kan ta i bruk boken og laste den ned.

eBooks on Demand-nettverket

eBooks on Demand (EOD) er et nettverk som for tiden består av nesten 40 bibliotek fra 13 europeiske land. Målet er å digitalisere og gjøre eldre bøker fra europeiske bibliotek tilgjengelig på en enkel måte.

Kontakt

For henvendelser og spørsmål om tjenesten, kontakt: samlinger@ub.uit.no.


Vi tilbyr mange ulike databaser for de fleste fagområder. Slike databaser gir gjerne noe bedre dekning av litteraturen på det aktuelle fagområdet enn Oria gjør. I tillegg slipper du å forholde deg til så mye irrelevant litteratur. De tillater også presise, grundige, systematiske og mer kompliserte søk.

Hvis du trenger å gjøre grundige og kompliserte søk, anbefaler vi deg altså å bruke databasene framfor Oria.

Bruk en (eller flere) fagområdespesifikk(e) database(r) når du:

 • Har en relativt spisset problemstilling som krever et litt komplisert søk.
 • Det er viktig for deg å være grundig og/eller presis når du søker.
 • Du skal gjøre søk til en (noenlunde) systematisk litteraturgjennomgang.
 • Vil kunne dokumentere og bruke søket ditt på nytt.

Se videosnutt der du raskt lærer deg henvisningssøk (citation search)

Henvisningssøk bruker du hvis du har en aktuell artikkel, og du ønsker deg nyere artikler som omhandler samme tema.

Mange av de fagområdespesifikke databasene har kraftige, kontrollerte søkevokabular og en grundigere indeksering. Ta kontakt med oss for informasjon om kurs, veiledning og annen hjelp til å bruke disse databasene.

Gå til databasene vi har tilgang til 

Her er nærmere beskrivelse av et utvalg databaser:

Gå til Retriever

Retriever (for mange kjent som ATEKST) tilbyr Skandinavias største digitale nyhetsarkiv. Her finner du originale artikler fra alle de viktigste papiravisene, fagbladene og magasinene. Nyhetsarkivet kan utvides med både nasjonale og internasjonale nyhetskilder fra internett.

VG er digitalisert og gjort søkbar tilbake til 1945, mens Nordlys er med fra 1988. Per i dag er over 200 tradisjonelle papiraviser og over 1000 nettsteder inkludert.

Gå til ATEKST


Brukermanual for søk

Ikke på campus?

Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

 

ArkitekturguideEr du interessert i arkitektur? Arkitekturguide gir deg mye informasjon om bygninger i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, og i guiden finner du mange flotte fotografier av arkitekturen.

Visste du at Jan Inge Hovig er arkitekten bak Alfheim svømmehall? Og at Myrengblokkene ble bygget for å få bukt på boligmangelen på 1950-tallet?

I Arkitekturguide får vi også vite at naturen, utsikten og lysforhold var viktige elementer da Karmelittklosteret ble bygget.

Gå til Arkitekturguiden 

High North

Er du interessert i nordområdene? Da bør du se nærmere på High North, en tjeneste som gir deg fri tilgang til forskningsdokumenter om nordområdene.

I High North finner du enkelt nordområderelevante dokumenter innen alle fagområder, uavhengig av hvor i verden de er skrevet eller produsert. Dokumentene er på en rekke ulike språk, men flest på engelsk. Og du kan også søke etter forskningsdata (rådata) om eller fra nordområderelevante emner.

Omfang

Tjenesten omfatter nå over 320 000 vitenskapelige dokumenter. I tillegg inneholder tjenesten mer enn 100 000 poster med rådata fra relevante forskningsprosjekter. Innholdet vil være dynamisk og voksende, både fordi tilfanget øker, og fordi tjenesten vil utvikles til å bli stadig bedre til å fange opp de nordområderelevante dokumentene.

High North Research Documents er utviklet og blir driftet av UiT Norges arktiske universitet - Universitetsbiblioteket.

Tjenesten passer for alle som er opptatt av temaet.


Gå til High North

Gå til Idunn

Idunn er en nettsamling av 49 fagtidsskrifter der de aller fleste er utgitt av Universitetsforlaget.

Forlaget omtaler Idunn som en nordisk tidsskriftdatabase, men de fleste titlene har norske lesere som målgruppe.

Humaniora, samfunnsfag og helsefag utgjør hovedtyngden av tidsskriftene, og den digitale tilgangen går 8 til 9 år tilbake i tid. Velkjente titler er Samtiden, Tidsskrift for samfunnsforskning og Kunst og kultur.

Søkemulighetene er svært gode, men treffene kunne ha vært presentert på en bedre måte.

Gå til IDUNN

Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

 

Norart

I Norart kan du søke etter artikler i norske tidsskrifter innen de fleste fagområder. Du finner referanser til artikler fra ca. 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Noen tidsskrifter er vitenskapelige, mens andre har mer allment innhold. Norart dekker perioden fra 1980 og fram til i dag. Noen eldre tidsskrift er også representert, og det eldste er fra 1894.

Det er Nasjonalbiblioteket som eier og drifter basen.

Også artikler i fulltekst

Norart er en base som viser referanser til tidsskriftartikler, altså ikke selve artikkelen. Men en del artikler finnes også elektronisk. Hvis du kun ønsker å se artikler i fulltekst, kan du enkelt avgrense søket.

Tilgang til e-tidsskrifter via VPN

Vær oppmerksom på at flere tidsskrifter krever abonnement for å få full tilgang til å lese artiklene. Vi abonnerer på en rekke e-tidsskrifter. Du får tilgang til disse når du er koblet til nettet ved UiT. Hvis du befinner deg utenfor campus, les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

Gå til Norart

Ordnett

Ordnett.no er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker på nett.

Trenger du ordbok i engelsk, russisk, fransk eller spansk? På Ordnett finner du ordbøker i disse og  flere andre språk, samt fremmedordbok og synonymordbok.

Ordnett.no utgis av Kunnskapsforlaget ANS.

Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.

Gå til Ordnett.no

 


Trenger du tips til hvilke databaser du bør bruke innen ditt fagområde? Vi har fagansansvarlige for de fleste fag ved UiT. Vi anbefaler deg å kontakte fagansvarlig for ditt fag hvis det er noe du lurer på. Er du usikker på hvem som er fagansvarlig for ditt fag? Se om du finner ditt fag i lista her, eller ta kontakt med ditt nærmeste bibliotek.

Fagansvarlig:

Henning Hansen
Henning Hansen

Nyttige databaser:

L'Annee Philologique (verdensomspennende indeks)

Patrologia Latina (PQ) (latinske kirkefedre 200-1200 e.Kr., i fulltekst)

Antikkens kunst og arkitektur i bilder (billedbase, utviklet ved UiT)

Fagansvarlig:

Henning Hansen
Henning Hansen

Nyttige databaser:

Dissertations & Theses (ProQuest) (engelskspråklige doktoravhandlinger i fulltekst)

Libris.kb.se (det svenske biblioteksystemet)

Bibliotek.dk (det danske biblioteksystemet)

Fagansvarlig:

Lars Figenschou
Lars Figenschou

Fagansvarlig:


Aili Sarre

Nyttige databaser:

SciFinder

Embase

Web of Science

Fagansvarlig:

 Noortje Dijkstra
Noortje Dijkstra

Nyttige databaser:

Web of Science

Fagansvarlig:

Grete Overvåg
Grete Overvåg

Nyttige databaser:

Cinahl

Pubmed

SveMed+

Fagansvarlig:

Henning Hansen
Henning Hansen

Nyttige databaser:

NewsVault (Gale) (engelskspråklige aviser i fulltekst, 1780-tallet og framover)

Libris.kb.se (det svenske biblioteksystemet)

Bibliotek.dk (det danske biblioteksystemet)

Kontakt:


UB Alta

Nyttige databaser:

Pubmed

SveMed+

Fagansvarlig:

 Noortje Dijkstra
Noortje Dijkstra

Nyttige databaser:

Web of Science

IEEE Xplore

Fagansvarlig:

Stian Lillejord
Stian Lillejord

Fagansvarlig:


Aili Sarre

Nyttige databaser:

SciFinder

Web of Science

Fagansvarlig:

Marit Bull Enger
Marit Bull Enger

Fagansvarlig:

Åsne Ø. HøgetveitFoto: Martin Eilertsen
Åsne Ø. Høgetveit

Fagansvarlig:

Lars Figenschou
Lars Figenschou

Fagansvarlig:

Eirik Reierth
Eirik Reierth

Fagansvarlig:


Inger-Mari Malm

Nyttige databaser:

Musikkbibliotekets fagside

Fagansvarlig:

Åsne Ø. HøgetveitFoto: Martin Eilertsen
Åsne Ø. Høgetveit

Fagansvarlig:

Vibeke Bårnes
Vibeke Bårnes

Nyttige databaser:

ATLA Religion database (EBSCO) (verdensomspennende indeks)

Libris.kb.se (det svenske biblioteksystemet)

Bibliotek.dk (det danske biblioteksystemet)

Fagansvarlig:

Vibeke Bårnes
Vibeke Bårnes

Nyttige databaser:

Web of Science

Index Islamicus

Fagansvarlig:

Vibeke Bårnes
Vibeke Bårnes


Enkel tilgang til våre elektroniske tidsskrift får du via Browzine. Her kan du søke på tidsskrift tittel, emne eller ISSN.

Som ansatt eller student, kan du enkelt lage deg en konto og plassere dine favoritttidsskrift på en elektronisk bokhylle. Du får da beskjed med en gang nye nummer er tilgjengelig.

Gå til Browzine


Pensumlister

Publiserte pensumlister kan søkes opp via pensumlistesystemet Leganto

Alle som er meldt opp til undervisning i et emne vil finne pensumlisten i venstremenyen i Canvas

Emnet kan også søkes opp via Emnekatalogen. I emnebeskrivelsen ligger informasjon om pensum og lenke til pensumliste.

Finnes ikke pensumlisten i emnet, ta kontakt med foreleser/institutt.

Det er bare studenter i et emne som vil kunne se eventuelle filer som er opplastet i pensumlisten.

Mer informasjon om pensum og pensumlister på UiT.

Informasjon til ansatte

Pensumlister lages i UiTs pensumlistesystem Leganto. Ferdige lister sendes UB som forsøker å kjøpe inn/skaffe tilgang til pensumlitteraturen. UB publiserer listene. Studentene får tilgang til emne og pensumlister gjennom Canvas.

Mer informasjon om pålogging og hvordan lage pensumlister i Leganto.

For spørsmål om Leganto/feilmeldinger - bruk:
Selvbetjeningsportal: https://uit.topdesk.net
E-post: leganto@hjelp.uit.no


I tillegg til de fagområdespesifikke databasene, tilbyr UB også per i dag tilgang til den tverrfaglige databasen, Web of Science. Denne egner seg godt til problemstillinger som spenner over ulike disipliner og fagområder, og som et supplement til fagområdespesifikke databaser. Databasen har også sin særegne styrke i at den har rikt med henvisningsdata; informasjon om hvilke dokumenter som henviser til andre dokumenter.

Andre verktøy med overlappende bruksområder er Google Scholar og BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – som er spesielt sterk på faglitteratur som er åpent tilgjengelig og gratis for alle, såkalt Open Access).

Bruk tverrfaglige referansedatabaser når du:

 • Vil danne deg et inntrykk av hvilke dokumenter som er mye lest og henvist til.
 • Vil gjøre ryddige og reproduserbare litteratursøk til problemstillinger som spenner flere disipliner.
 • Vil supplere systematiske søk fra fagområdespesifikke databaser.
 • Først og fremst vil ha tak i litteratur som er åpent tilgjengelig for alle (BASE

Finner du ikke litteraturen du trenger? Synes du det er vanskelig å vite hvilken database du skal søke i? Trenger du hjelp til å finne fram på biblioteket? Spør oss om hjelp og veiledning.

Vi er eksperter på litteratursøk og hjelper deg gjerne.

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med oss som sitter i skranken. Du kan også ringe eller sende e-post. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med de fagansvarlige hvis du har spørsmål innen ditt fagområde.

Finn fagansvarlig for ditt fag

 

Du kan også nå oss på e-post: postmottak@ub.uit.no


Her er en kort beskrivelse av noen apper som kan være nyttig for deg å bruke i jobbsammenheng eller i studiene.

Nyttige ressurser: Anatomi

Akkurat nå vil vi vise frem noen nyttige nettsider som kan brukes for å øve på og lære seg anatomi.

Lenkene går via Oria, du må klikke på lenken etter "Ressurs tilgjengelig ved:" for å komme til ressursen.

For tilgang hjemmefra må du logge på med Feide, les mer om tilgang hjemmefra.

1. Cisco AnyConnect

Cisco Anyconnect lar deg koble opp din(e) håndholdte medier (nettbrett, smarttelefon) til UiT sin server på en enkel måte.

En enkel forklaring på hvordan du setter opp Cisco Anyconnect, finner du på ITA sine sider

Appen finnes både for iOS og Android og er gratis.

2. Bluefire Reader

Bluefire Reader er en app til å lese bøker på mobile enheter. 

Bluefire Reader er gratis, og finnes både for android og iOS. For å bruke den, må du opprette en adobe-konto.   

Hvis du har søkt opp en ebrary-bok i vårt biblioteksøk, kan du klikke deg inn på boka, logge deg inn på ebrary og velge Download. Da lastes boka eller kapittelet ned i nettleseren, og du kan velge «åpne i…» og velge Bluefire. Da legger boka/kapittelet seg fint i Bluefire-appen.

3. BrowZine

BrowZine gir deg vitenskapelige tidsskrifter direkte på nettbrettet. 

BrowZine gjør det enkelt å finne, lese og overvåke tusenvis av vitenskapelige tidsskrifter direkte fra nettbrettet ditt.

 • For Android og iOS.
 • Målgruppe: kun for studenter og ansatte på UiT
 • Gratis

4. APA Journals Pro

American Psychological Associations tidsskriftsapp, APA Journals Pro, gir søkbar tilgang til alle APAs tidsskrifter.

 • For autentiserte brukere (UiT studenter og ansatte) gir appen også fullteksttilgang til artiklene.
 • Søk i tittel, abstracts og/eller fulltekst, eller browse årganger og hefter.
 • Følg utvalgte tidsskrift og få innholdsoppdateringer.
 • Fullteksttilgang – pdf nedlasting (krever autentisering – se instruks etter nedlasting).
 • Tilgjengelig for både iOS og Android.
 • Gratis, men krever autentisering for fullteksttilgang.

5. Hein Online

HeinOnline app for å søke etter, laste ned og lese juridisk faglitteratur.

 • For studenter og ansatte med brukerkonto på UiT Norges arktiske universitet 
 • For iPhone og iPad
 • Gratis

6. Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter. Les mer om Nettskjema

 • For studenter og ansatte med brukerkonto på UiT Norges arktiske universitet 
 • Kun nettside, ingen app
 • Gratis

7. Diktafon app

Nettskjema har også en app som kan brukes for å ta opptak på en trygg måte på mobilen. Det må lages et skjema i Nettskjema som tar i mot data fra diktafonappen og lagrer den. Tjenesten er et samarbeid mellom flere institusjoner og UiO opprettholder appen.  Les mer om diktafon-appen

 • For studenter og ansatte med brukerkonto på UiT Norges arktiske universitet 
 • For iPhone og Android
 • Gratis

Dersom du skal gjøre et intervju som klassifiseres som Fortrolig (Rødt) i henhold til informasjonssikkerhetsreglene, så må du opprette et prosjekt i Tjenester for Sensitive data og sende opptaket dit. Les mer om Tjenester for Sensitive data


UBs privatarkiver

I årenes løp har Universitetsbiblioteket i Tromsø tatt inn en del arkivmateriale etter bl.a. nordnorske forfattere, faglig ansatte og forskergrupper ved UiT. Privatarkivene befinner seg i lukket magasin, men er tilgjengelig for forskere, forfattere, slektsgranskere og andre som har behov for å konsultere materialet. Her finner du en liste over arkiver som er ferdig ordnet, med lenke til arkivkataloger.
For å søke om tilgang, ta kontakt med UBs arkivansvarlig

 

Ultima Thule

Ultima Thule er Universitetsbibliotekets samling av eldre trykksaker (hovedsakelig fra før år 1900) som omhandler nordområdene i vid forstand. Samlinga inneholder bl.a. reiseskildringer, ekspedisjonsrapporter, eldre forskningsarbeider, skjønnlitteratur, kart, polarhistoriske fremstillinger, skildringer av samene, m.m. Litteratur om Antarktis inngår også i samlinga.

Samlingen befinner seg i et eget, avlåst, klimaregulert rom på Kultur- og Samfunnsfagbiblioteket. Det er mulig å låne et begrenset antall titler av gangen til lesesalslån ved å henvende seg i skranken mellom kl 8 og 15 på hverdager. For å avtale lengre besøk/omvisninger i rommet, kontakt Per Pippin Aspaas.

 

Qvigstadrommet

Just Knud Qvigstad (1853–1957) var rektor ved Tromsø lærerhøgskole og en betydningsfull forsker innen samisk og kvensk språk og kultur. Han samarbeidet med forskere over hele Nordkalotten og bygde målrettet opp en boksamling innen sitt forskningsfelt. Bl.a. kjøpte han antikvariske verk om samer og andre finsk-ugriske folk og byttet til seg publikasjoner fra kolleger i inn- og utland. Denne samlingen av forskningslitteratur donerte han til Tromsø museum (nå Universitetsmuseet). Qvigstadsamlingen befinner seg i et eget, avlåst, klimaregulert rom i Universitetsbibliotekets lokaler i Tromsø museum. Ta kontakt med bibliotekspersonalet ved museet på e-post  tmu@ub.uit.no for å få tilgang.

 

Seminarsamlingen

Trondenes seminar, en forløper til UiT Norges arktiske universitet, ble opprettet i 1826. I 1848 flyttet institusjonen til Tromsø, hvor den i dag er kjent som Lærerskolen (bygget hvor Institutt for lærerutdanning og pedagogikk holder til). Seminaret hadde fra starten av en egen boksamling. Bøkene ble helt fram til etter andre verdenskrig registrert i en håndskrevet katalog etter løpenummer (kronologisk ordnet etter når de ble anskaffet). De aller fleste titlene er intakt, og samlingen utgjør utvilsomt et sjeldent eksempel på en lærerutdanningshistorisk boksamling. Universitetsbiblioteket holder i skrivende stund (høsten 2015) på med å rekonstruere samlingen ut fra den håndskrevne katalogen. Bøkene vil bli oppstilt i et eget, avlåst, klimaregulert magasin på Psykologi- og jusbiblioteket.

For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Kaldager

 

Urfolksrommet

KS-biblioteket har et eget rom som kalles for Urfolksrommet/Áloálbmotčoakkáldat. Rommet er plassert i bibliotekets tredje etasje i det sørvestlige hjørnet (som vender mot kantina), og inneholder tо samlinger: 

 • Urfolkssamlingen, som rommer samiske og andre urfolksrelaterte utgivelser
 • Gajdušek-samlingen, som har fått sitt navn etter professor Gajdušek, som donerte bøkene til biblioteket.

Vegg i vegg finner vi Ultima Thule-samlingen, som i hovedsak inneholder sjeldne bøker og annet materiale om og fra Nordområdene.

For mer informasjon, kontakt Erlend Hagan, fagansvarlig for samisk og urfolksstudier.

 

Kolsrudsamlingen

Kirkehistoriker Oluf Kolsrud (1885–1945) var professor ved universitetet i Christiania/Oslo og en ivrig boksamler, særlig av forskningslitteratur innen historie, religion og språkvitenskapene. Han behersket en rekke språk, bl.a. norrønt, latin, kirkeslavisk, finsk, samisk, russisk og polsk. Han samlet meget målrettet særtrykk av tidsskriftsartikler, religiøse pamfletter og lokalhistorisk litteratur utgitt i hans samtid, i tillegg til sjeldne antikvariske verk om bl.a. reformasjonen og om kirkehistoriske forhold i en rekke land.  På slutten av sitt liv overtok han i tillegg teologen Sigurd Odlands boksamling, som vesentlig dekker eksegetisk faglitteratur. Hele samlingen kom etter Kolsruds død til Nord-Norge, nærmere bestemt Sentralbiblioteket for Nord-Norge i Tromsø. Tromsø kommunale bibliotek og byarkiv har fortsatt en del av titlene etter Kolsrud i sin samling, men etter at Universitetsbiblioteket ble etablert på 1970-tallet, havnet brorparten av titlene her.

Kolsrudsamlingen og Odlandsamlingen er nå registrert og befinner seg i et eget, avlåst, klimaregulert rom i Psykologi- og jusbiblioteket. Dokumenter fra samlingen kan lånes til bruk på lesesalen. Fra høsten 2016 vil det også bli mulig å bestille digitale kopier herfra.

Ta kontakt med Marianne Kaldager for mer informasjon.

 

Digitale samlinger

Noe materiale fra Universitetsbibliotekets spesialsamlinger som er «falt i det fri» og digitalisert finner en under Digitale samlinger i Oria. Mer innhold vil bli lagt til etter hvert som det digitaliseres.


Trenger du å slå opp et ord? Her finner du lenker til ordbøker og leksika på nett.


Les mer om tilgang til elektroniske ressurser hjemmefra her.


Slik får du tilgang til Nasjonalbibliotekets digitaliserte bøker. Materiale kan brukes til å lese til eksamen og skrive oppgaver.

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek gir tilgang til digitaliserte bøker, aviser, brosjyrer og tidsskrifter. Annet materiale gitt til Nasjonalbiblioteket er også digitalisert og gjort tilgjengelig, for eksempel private arkiver og brev etter forfattere, diverse bildearkiv, bibliografier.

Pålogging gir tilgang til alt i nettbiblioteket, også det som er merket Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler.

•    Fagansatte ved UiT får tilgang ved vanlig Feide-pålogging og trenger ikke å sende inn søknad om tilgang
•    Studenter, administrativt ansatte og personer med tilknytning til UiT sende inn søknad om tilgang


Fremgangsmåte for å sende søknad


1.    Logg inn på Nasjonalbibliotekets sider med Feide eller MinID
2.    Søknadsskjema finner du her

Du må velge bibliotek du ønsker å søke tilgang fra:

Tilgang fra ditt UiT biblioteket
Velg «UiT Norges arktiske universitet…»
Søknad sendes til ditt UiT bibliotek og du må henvende deg i skranken når biblioteket har betjent åpningstid for å få søknaden behandlet. Dette krever fysisk oppmøte, tilgang kan ikke gis via telefon eller e-post.

Tilgang hjemmefra
Velg «Nasjonalbiblioteket, Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet"
Er du forhindret fra å komme til biblioteket, søker du direkte til Nasjonalbibliotek, og de behandler søknaden din.Nasjonalbiblioteket gir tilgang til materiale for forskning og dokumentasjon. Ved pålogging må du derfor bekrefte at tilgangen skal brukes til dette formålet.

Etter pålogging har du tilgang i 8 timer. Hvis du er inaktiv i 2 timer fjernes tilgangen og du må sende ny søknad. Du kan ikke laste ned eller skrive ut materiale fra nettsiden. Det er begrenset tilgang til 2 brukere samtidig per bok og derfor ikke garantert tilgang. Prøv igjen senere hvis du ikke kommer inn med en gang.