Søke i Google Scholar - tilgang

Ved søk i Google Scholar

Gå inn på menyen

Google scholar søk

 

Klikk på Settings/Innstillinger

Google scholar søk

1: Klikk på Library links

2: Skriv inn UiT

3: Søk

4: Hak av for UiT Norges arktiske universitet

5: Save

 Google scholar søk

Du kan nå gjøre søk og lese de ressursene Universitetsbiblioteket har tilgang til – disse er lenket Fulltext @ UiT. Klikk på lenken for å komme til artkkelen.

 Google scholar søk

 

 Ansvarlig for siden: Christel Misund Domaas
Sist oppdatert: 29.03.2021 12:27