Tilrettelagte leseplasser for studenter

Tilrettelagte leseplasser finner du på NH-, KS- og PJ- bibliotekene. På disse leseplassene kan du få tekst forstørret eller opplest. Trenger du hjelp til å lese fordi du er synshemmet, har dysleksi eller lignende, kan du bruke disse plassene.

Leseplassene

Leseplassen består av en PC der et forstørrelsesprogram, og en bokskanner tilknyttet talesyntese er installert.

På NH-biblioteket står leseplassen på plan 6 ved siden av skranken.

På KS-biblioteket står leseplassen sammen med tre andre PCer til høyre for skranken når du kommer inn i biblioteket.

På PJ-biblioteket er leseplassen på motsatt vegg av skranken. Her er det også mulig å regulere bordet.

På leseplassene er det mulig å låne hodetelefon i skranken.

Program på pc-en

Forstørrelsesprogrammet heter MAGic, og starter opp automatisk når man trykker på programikonet.

Skanneren er liten og enkel i bruk, og er tilkoplet programmet Open book.

Begge programmene har talesyntese. Tekst blir opplest ved hjelp av syntetisk tale. Den syntetiske stemmen er av god kvalitet. Talesyntese er et hjelpemiddel for lesing, og er et alternativ til lydbøker.

Det finnes en kort bruksanvisning slik at studenter som ikke har brukt slike hjelpemidler tidligere også kan benytte seg av tilbudet.

Noen av bibliotekets elektroniske litteratur-ressurser har også tilbud om talesyntese.

Trenger du hjelp til å finne studielitteratur?

Du kan få hjelp til å finne fram i databaser med elektroniske bøker og
artikler på Universitetsbiblioteket. Bare spør i skranken i biblioteket.

Du kan også få hjelp til å kontakte Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) som produserer studielitteratur i tilgjengelig format (lydbøker (DAISY og MP3), elektroniske bøker og punktskriftsbøker).

Dersom du er blind eller sterkt synshemmet student har du rett på å få produsert faglitteratur hos NLB. Andre grupper av lesehemmede har ikke produksjonsrett, men kan få lånerett til NLBs lydboksamling.

Alle lån er gratis og du kan låne bøkene så lenge som du har behov for dem. Mer informasjon om dette finner du på NLBs nettside.

Brosjyre om tilrettelagte leseplasser på UB

Les mer om individuell tilrettelegging for studenter ved UiT Norges arktiske universitetAnsvarlig for siden: Trine Sand Bakken
Sist oppdatert: 01.09.2016 13:39
Skip to main content