Printer Foto: Colourbox

Publikums-pcene våre er tilkoblet PullPrint utskriftstjeneste ved UiT. Du benytter ID-kortet ditt og velger hvor du vil hente din utskrift blant alle skrivere tilknyttet PullPrint-løsningen ved UiT.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Hos oss kan du skanne til e-post, skrive ut og kopiere, forutsatt at du har aktivert ditt studentkort/ansattkort for ordningen. Slik aktiverer du kortet ditt

Du kan også ta utskrift fra din egen bærbare PC eller mac.  Slik fungerer utskrift over trådløst nett

Vi kan også tilby noen få gjeste-pcer ved enkelte avdelinger der egen brukerkonto ikke er nødvendig. Spør skrankepersonalet ved det aktuelle bibliotek ved behov.

Kan jeg ta så mange utskrifter jeg vil? 

Vi har innført betalingsløsning, så det er et begrenset antall utskrifter du kan ta uten å betale ekstra for det. Les mer om ordningen på Orakelets sider. 

Hvor mye kan jeg kopiere?

Vi viser til Kopinoravtalen som omfatter studenters og ansattes kopiering til intern bruk i virksomheten. Når det gjelder bøker, kan du kun kopiere inntil 15% av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %.

Sjekk Kopinors side for informasjon om hva du har lov til ifølge Kopinoravtalen.


En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiTs nett. 

Her er noen tips for å gjøre det enklere for deg å få tilgang til våre elektroniske ressurser hjemmefra.

Alt du trenger å gjøre er å være pålogget internett (VPN er ikke nødvendig). 
Befinner du deg utenfor campus vil du ved søk i Oria få opp et påloggingsvindu hvor du logger deg på med din Feide-bruker og passord for å få tilgang til ressursen.

Påloggingsvindu Ezproxy


Tips til søk i databaser

Tips til søk i Google Scholar

Tips for å legge til EZproxy bookmarklet


Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, prøv å slette cachen (hurtiglageret).

Windows - trykk Ctrl + F5 og restart nettleseren. 

Mac - Se bildene for instruks per nettleser.

Skjermbilde slett cache med Safari ved å bruke Clear History

Skjermbilde slett cache med Firefox ved å bruke Clear Recent History

Skjermbilde slett cache med Chrome ved å bruke Clear Browsing Data


PressReader gir deg tilgang til 6000 internasjonale aviser i fulltekst fra 100 land og på 60 språk.

En som leser aviser på lesebrett

Her finner du også noen norske aviser, bl.a. Aftenposten og Dagbladet. Du får tilgang til publikasjoner fra hele verden den dagen de er publisert.

Med PressReader kan du få avisa opplest om du foretrekker det.


Gå til PressReader


Vi tilbyr ulike typer leseplasser på våre bibliotek, både gruppearbeidsplasser og stille leseplasser.

Altabiblioteket

Altabiblioteket har 23 leseplasser i biblioteklokalet. Det er i utgangspunktet en stille lesesal, men det kan likevel forekomme noe støy da disse plassene er omringet av bibliotekets boksamling.

Hammerfestbiblioteket

På Hammerfestbiblioteket har vi to grupperom i biblioteket. Studentene kan ha 2 aktive rombestillinger á 4 timer, og bestillingene kan gjøres noen få dager fram i tid. Reservering legges inn på rombestilling.uit.no

Harstadbiblioteket

Harstadbiblioteket har 45 arbeidsplasser i bibliotekslokalet.

I tilknytning til biblioteket finnes det et IKT-kursrom som kan brukes til studier når rommet ikke er i bruk til kursvirksomhet. Kursrommet er bare tilgjengelig i bibliotekets åpningstider.

Det finnes en lesesal i 1. etasje i Havnegata 5, uten tilknytning til biblioteket. Den er tilgjengelig i samme tidsrom som de andre lokalene ved "campus Harstad".

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket (KS) har seks grupperom til disposisjon for våre brukere, to i første etasje, tre i andre etasje og ett i tredje. Rommene reserverer du på rombestilling.uit.no

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket har mange leseplasser, men ingen stille leseplasser. Vi anbefaler de som ønsker et noe roligere sted å sette seg i tredje etasje i biblioteket.

Musikkbiblioteket

Musikkbiblioteket (MUS) har en gruppeplass på lytterommet og et lite leserom med 6 leseplasser.

Narvikbiblioteket

Vi har ca. 100 arbeidsplasser (enkeltvis og i grupper) rundt om i det åpne biblioteklokalet. I tillegg har vi to grupperom som du kan booke 3 timer om av gangen.

Vi har en stille lesesal med 10 leseplasser. Dessuten er det en stille lesesal utenfor bibliotekets lokaler med 12 plasser.

Natur- og helsebiblioteket

På plan 7 finner du både sofagrupper, kollokviebord og individuelle leseplasser. Hele etasjen har en åpen løsning. Vi har støyskjermende innredning, men har ingen helt avskjermede stille leseplasser. På plan 6 (inngang) og Mesaninplan finner du PC-arbeidsplasser og kollokviebord. 

Jobb gjerne i grupper hos oss. Vis samtidig hensyn til de som sitter og leser, og hjelp oss å skape et godt læringsmiljø.

Psykologi- og jusbiblioteket

Vi har arbeidsplasser med hev/senk-pulter på alle plan. Du kan enkelt flytte møblene for å jobbe i gruppe. Vi har også et kollokvierom som du kan booke 3 timer av gangen. Kontakt personalet i skranken hvis du vil booke rommet. I tillegg har vi en stor stille lesesal på plan 2.

Velkommen!

 


Har du problemer med innlogging eller glemt passordet ditt?

Hvis du har behov for support i forbindelse med IT-relaterte tjenester som tilbys ved UiT, vil Orakelet hjelpe deg.

Orakelet svarer på henvendelser via telefon, e-post og skranke.

Gå til Orakelet

 

 


Er du interessert i nordområdene?

Ta en titt på vår nettutstilling The Northern Ligts Route. Her kan du lære mer om det som er spesielt for oss i nord: som f.eks. myter, nordlys og midnattssolen.


Gå til The Northern Lights Route