Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

RESULT – Ny enhet for studiekvalitet ved UiT

RESULT er en nyetablert faglig enhet som består av tidligere Uvett og Faggruppen i universitetspedagogikk. Professor Gunnar Grepperud tiltrådte stillingen som faglig leder 1. februar.

Den 1. januar i år ble RESULT - Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi opprettet som en del av Universitetsbiblioteket.(jf. resultat av Universitetsstyrets behandling 15.2.2012 av fremtidig organisering av sentrene som var direkte underlagt styret)

Bedre og flere tjenester

Med etableringen av RESULT er målet å styrke og utvikle undervisningen ved Universitetet i Tromsø. De tre tidligere organisasjonene (UB, Uvett og Faggruppen i universitetspedagogikk) har hver for seg levert omfattende bidrag til hele UiT innenfor områdene undervisning, støttetjenester for fleksibel læring og avansert forskersørvis. Et nytt UB hvor dette har felles oppmerksomhet, må resultere i bedre og flere tjenester. Dette var også en av grunnene for universitetsdirektørens beslutning om å legge det nye ressurssenteret til UB.

Hva endres?        

Tidligere Uvett hadde sitt arbeidsfelt innen tre hovedområder: etter- og videreutdanning, fleksibilisering med IKT og regional utvikling/samfunnskontakt. Området regional utvikling/samfunnskontakt tas nå ut av RESULT og videreføres i det nyetablerte Senter for karriere og arbeidsliv som er lagt under Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA). Tradisjonell etter- og videreutdanning vil fortsatt være fakultetenes ansvar.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Faggruppen i universitetspedagogikk har hatt ansvaret for kurs og veiledning for ansatte som skal oppnå pedagogisk basiskompetanse gjennom utvikling av pedagogiske mapper, samt annen pedagogisk kompetanseoppbygging. I RESULT vil dette tilbudet fortsatt bli gitt.

RESULT har som primæroppgave å drive forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet undervisning, fleksible studier og universitetspedagogikk. En viktig deloppgave er å være en faglig motor og initiator innen fleksibel utdanning. RESULT vil, som del av dette arbeidet, fortsatt være en støtteenhet for fagmiljøene når det gjelder teknologisk opplæring og produksjon av digitale læremidler.

Ta kontakt og bruk oss

Vi ønsker å jobbe tett med de ulike fagmiljøene ved UiT for å kunne bistå med veiledning, utvikling og støtte tilpasset de ulike utfordringer fagmiljøene står i. Gjennom egen forskning har vi som mål å bidra til å styrke studenters læring ved UiT, men også å bidra til videreutvikling av fagfeltet undervisning og læring i høyere utdanning, både nasjonalt og internasjonalt.Ansvarlig for siden: Trine Sand Bakken
Sist endret: 13.02.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no