Brokjøb, Lise Gulli

Forskerassistent og bibliotekarsekretær

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.


Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Arbeidsområder:
Bibliotek / Sosiale medierHøgetveit, Åsne Ø.

Fyrstebibliotekar / Fagreferent for pedagogikk og statsvitskap


Kavli, Solveig

Prosjektleiar Skrivesenteret UiT


Storvestre, Bente

Fagansvarlig for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for fjernlån og innlån.
Arbeidsområder:
Bibliotek / Fjernlån / Lån

Fagansvarlig for:
Dokumentasjonsvitenskap