Flag icon Flag icon

Inger-Mari Malm

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT1
Musikkbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:
 • Fagansvarlig i musikk
 • Avdelingsleder musikkbiblioteket
 • Publikumsavdeling. Fagruppe for formidling
 • Brukerveiledning skranke. Publikumskontakt.
 • Undervisning informasjonsøk.
 • Oppgaveveiledning. Søk
 • Kollegaveiledning. Musikkbibliotekarbeid
 • Oppgaveveiledning. Søk Oria. Musikkdatabaser
 • Klassifikasjon. Noter. Musikktrykk. Bøker.
 • Samlingsutvikling
 • Utstillinger.
 • Formidling av ressurser. UB og musikk
 • Utforming av hjemmeside/ fagside for musikkUndervisning

Informasjonssøk