PL8A1849-2-.jpg

Flag icon Flag icon

Opdal, Pål Anders

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


  • Opdal, Pål anders. Inside the Black Box: On the Concepts "Teaching" and "Learning" and the Connections Between Them. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2019.1577752.

  • Opdal, Pål anders. From teaching to learning? Scientific staff reflecting upon their own teaching. [Fra undervisning til læring? Vitenskapelig ansatte reflekterer over egen undervisningshverdag]. Nordic Studies in Education 2018; Volum 38 (3). ISSN 1891-5914.s 252 - 270.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-05.

  • Opdal, Pål anders. Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning. UNIPED 2018; Volum 41 (2). ISSN 1893-8981.s 87 - 105.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-02.

  • Opdal, Pål anders. Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studier i Pædagogisk Filosofi 2016; Volum 5 (2). ISSN 2244-9140.s 62 - 78.s doi: 10.7146/spf.v5i2.23704.

  • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Opdal, Pål anders. "Læringsutbytte" i høyere utdanning: et kritisk perspektiv. Danning og utdanning: Mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Opdal, Pål anders. Oppsummering av Biesta. Fagdag 2016: Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen 2016-05-18 - 2016-05-18 2016.

  • Opdal, Pål anders. Læringsutbytte - tips og triks. Work-shop om læringsutbytte ved BFE 2016-05-23 - 2016-05-23 2016.

  • Opdal, Pål anders. Om "læringsutbytte" - kritiske merknader. Workshop for programstyrene ved BFE-fakultetet: læringsutbytte 2015-04-10 - 2015-04-10 2015.

  • Opdal, Pål anders. "Læringsutbytte" i høyere utdanning: kritiske perspektiver. Miniseminar om læringsutbytte og kvalifkasjonsrammeverket 2014-11-03 - 2014-11-03 2014.