Forskningsprosjekter

Jeg jobber med en phd i universitetspedagogikk. Prosjektets arbeidstittel er "Læringsutbytte og generell kompetanse: teori og praksis". Prosjektet undersøker om og hvordan den pedagogiske intensjonen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) har påvirket program- og emneplanarbeid og didaktisk praksis i norsk høyere utdanning. Den pedagogiske intensjonen i NKR operasjonaliseres i retning av 1) læringsutbyttebasert utdanning og 2) kategorien generell kompetanse. Prosjektet har to ben, et teoretisk og et empirisk. Teoretisk sett søker prosjektet mot å avklare et begrepsinnhold når det gjelder ‘læringsutbytte’ og ‘generell kompetanse’. Empirisk er siktemålet å undersøke hvordan norske akademikere forstår og forholder seg til læringsutbytte, generell kompetanse og andre didaktiske grunnkategorier. Sentrale spørsmål er de følgende: Hva betyr læringsutbytte? Hva er en generell kompetanse? Hvilken innflytelse har NKR hatt? På hvilken måte og i hvilken grad er didaktisk praksis endret etter at rammeverket ble innført?

Arbeider i CRIStin


  • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content