Forskningsprosjekter

Jeg jobber med en phd i universitetspedagogikk. Prosjektets arbeidstittel er "Læringsutbytte og generell kompetanse: teori og praksis". Prosjektet undersøker om og hvordan den pedagogiske intensjonen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) har påvirket program- og emneplanarbeid og didaktisk praksis i norsk høyere utdanning. Den pedagogiske intensjonen i NKR operasjonaliseres i retning av 1) læringsutbyttebasert utdanning og 2) kategorien generell kompetanse. Prosjektet har to ben, et teoretisk og et empirisk. Teoretisk sett søker prosjektet mot å avklare et begrepsinnhold når det gjelder ‘læringsutbytte’ og ‘generell kompetanse’. Empirisk er siktemålet å undersøke hvordan norske akademikere forstår og forholder seg til læringsutbytte, generell kompetanse og andre didaktiske grunnkategorier. Sentrale spørsmål er de følgende: Hva betyr læringsutbytte? Hva er en generell kompetanse? Hvilken innflytelse har NKR hatt? På hvilken måte og i hvilken grad er didaktisk praksis endret etter at rammeverket ble innført?

Arbeider i CRIStin


  • Opdal, Pål anders. Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studier i Pædagogisk Filosofi 2016; Volum 5 (2). ISSN 2244-9140.s 62 - 78.s doi: 10.7146/spf.v5i2.23704.

  • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Opdal, Pål anders. "Læringsutbytte" i høyere utdanning: et kritisk perspektiv. Danning og utdanning: Mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Opdal, Pål anders. Oppsummering av Biesta. Fagdag 2016: Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen 2016-05-18 - 2016-05-18 2016.

  • Opdal, Pål anders. Læringsutbytte - tips og triks. Work-shop om læringsutbytte ved BFE 2016-05-23 - 2016-05-23 2016.

  • Opdal, Pål anders. Om "læringsutbytte" - kritiske merknader. Workshop for programstyrene ved BFE-fakultetet: læringsutbytte 2015-04-10 - 2015-04-10 2015.

  • Opdal, Pål anders. "Læringsutbytte" i høyere utdanning: kritiske perspektiver. Miniseminar om læringsutbytte og kvalifkasjonsrammeverket 2014-11-03 - 2014-11-03 2014.

  • Skip to main content