Gry Hellem Mortensen

Flag icon Flag icon

Gry Hellem Mortensen

Daglig leder
Harstadbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:
  • Daglig drift av Harstadbiblioteket
  • Tilrettelegging og utvikling
  • Prosjektleder for pilotprosjektet "VR i utdanningen" ved campus Harstad (Vår og høst 2020)
  • Prosjektleder for samarbeidsprosjektet "VR i utdanningen" (2020-2021)