Jelena-Larsen.jpg

Flag icon Flag icon

Jelena N Larsen

IKT- og Fronter ansvarlig
Result

Stillingsbeskrivelse:

Fronter støtte og opplæring

WebTV produksjon (opptak av forelesninger og publisering av disse på nett)

Rådgivning og veiledning innenfor IKT i prosjekter og undervisning

Multimediaproduksjon
CV

Mastergrad i informatikk

Arbeider i CRIStin


  • Stenersen, Mark; Larsen, Jelena. Educating the educators Lessons learned by moving towards open, free and self-paced online resources in higher education.. EDULEARN 2016 (sammendrag) 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.