Arbeider i CRIStin


  • Rasch, Bente; Trondsen, Unni. Informasjonskompetanse : brukerundervisning i universitets- og høgskolebibliotek. 2000 (107) ISBN 82-7195-164-5.

  • Rasch, Bente; Trondsen, Unni. Informasjonskompetanse : brukerundervisning i universitets- og høgskolebibliotek. Nordinfo-nytt 2000 (2). ISSN 0356-9624.s 40 - 44.