Foto: pfh

Flag icon Flag icon

Per Frank Hansen

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi 1
Result

Stillingsbeskrivelse:

Teknisk og administrativt ansvar for filmstudio og WebTV produksjon for undervisning, formidling- og informasjons arbeid. Rådgivning i bruk og valg av teknologi, støtte og produksjon av nettbasert undervisning.
Forskningsinteresser

Undervisningsteknologi, nettbasert undervisning.

Arbeider i CRIStin


  • Lorem, Geir F; Hansen, Per Frank. Økologiske studier - en introduksjon. (fulltekst) 2015.

  • McLeod, Kim; Hansen, Per Frank; Lorem, Geir F. Visual Methods - an introduction. (fulltekst) 2015.