Maria Askheimer
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Maria Ulrika Askheimer

Rådgiver
Avdeling for samlinger

Stillingsbeskrivelse:
  • Del av UBs innkjøpsteam, og arbeider bl.a. med: anbud, bokbestillinger og brukerstyrte innkjøpsmodeller (PDA og EBA)
  • Medlem av UBs litteraturutvalg
  • Medlem av nasjonal arbeidsgruppe for akkvisisjon