Forskningsinteresser

 • Ledelse, organisering og styring innen universiteter og høgskoler
 • Strategier for IKT i utdanning
 • Læringseffekter av IKT baserte læringsaktiviteter i studier og virksomheter
 • Organisasjon og ledelse
 • Kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Porsjektstyring og prosjektledelse
 • Organisasjonsidentitet og omdømme

Forskningsprosjekter

 • Ledelse av utdanningsprogram
 • Identitet som styringsmekanisme i organisasjoner (PhD)
 • Andre prosjekter
 • Bedriftsutvikling for Norsk Lastebileierforbund
 • Bedriftsutvikling for Store Norske på Svalbard
 • Bedriftsutvikling nettbasert for Maskinentreprenørenes Forbund

Priser og utmerkelser

Universitetets utdanningspris for utvikling av nettbasert "Erfaringsbasert MBA i økonomi og ledelse"

Interesser

 • Faglig ledelse på universitet og høgskoler
 • Bruk av utdanning i utvikling av organisasjoner
 • Utdanning og regional utvikling
 • Bruk av IKT i utdanning

Arbeider i CRIStin


 • Holen, Frank; Grepperud, Gunnar. Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 128 - 144.

 • Holen, Frank. Strategies for Net-based Education in Scandinavian Universities. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 55 - 71.

 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank. Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. 2017.

 • Holen, Frank. Utdanningsledelse - Teori, metafor, retorikk og realitet. Utdanningsledelse for kvalitetsutvikling i studiene 2015-02-12 - 2015.

 • Holen, Frank; Danielsen, Ådne. Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang. Møte strategisk utdanningsutvalg UiT 2014-11-03 - 2014.

 • Holen, Frank. Faglig ledelse av studieprogram ved UiT. Utdanningsledelse – Utdanningskvalitet. «Utdanninger skal ledes og de skal ledes godt» - Hva skal til? 2014-11-28 - 2014.

 • Holen, Frank. Når eplene faller til bakken - er det noen til å samle dem opp?. 2010 ISBN 978-82-8244-030-1.