Arbeider i CRIStin


  • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Breivik, Jens. Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET) 2020. ISSN 0007-1013.s 1 - 17.s doi: 10.1111/bjet.12922.

  • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.

  • Breivik, Jens. Critical Thinking in Online Educational Discussions Measured as Progress through Inquiry Phases: A Discussion of the Cognitive Presence Construct in the Community of Inquiry Framework. (fulltekst) International journal of e-learning & distance education 2016; Volum 31 (1). ISSN 1916-6818.

  • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

  • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

  • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

  • Breivik, Jens. Hvor digital er høyere utdanning?. Forskerforum 2012 (1). ISSN 0800-1715.

  • Breivik, Jens; Løkke, Håvard. Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt. (fulltekst) (omtale) 2007.