TrineFosslTrapp.jpg

Flag icon Flag icon

Trine Fossland

Professor1
Result

Stillingsbeskrivelse:

Professor of higher education at UiT The Arctic University of Norway, Centre for Teaching, Learning and Technology and professor II at BI Norwegian Business School, Oslo.. She is leading the UITs course/ development program in research supervision and teach diverse courses within higher education. Previously deputy chair of the Norwegian network for University Pedagogic (2009-2019) and member of several national expert groups on digitalization and quality in higher education. Part of several international funded projects on research supervision, teaching exellence, quality in higher education, academic development, academic building in net-based higher education. https://www.researchgate.net/profile/Trine-Fossland

Professor ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi og professor II på Handelshøyskolen BI Oslo. Stillingen ved UiT er øremerket temaet "Kvalitet i høyere utdanning", med et særlig fokus på pedagogisk innovasjon, digitalisering og kvalitetsutvikling av undervisning i høyere utdanning. Konsultasjonsvirksomhet, undervisning av ansatte og stipendiater i ulike kurs om undervisning og læring i høyere utdanning. Fakultetskontakt for det juridiske fakultet. Hovedansvarlig for universitetets kurs i forskningsveiledning ved UiT. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Trine-Fossland
Forskningsinteresser

Pedagogisk innovasjon, bruk av digital teknologi, Kvalitet i høyere utdanning, utdanningsledelse, Utdanningssosiologi, livslang læring, Metode og metodologi og forskningsveiledning

 

Arbeider i CRIStin


 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents. International Journal for Academic Development 2021. ISSN 1360-144X.s doi: 10.1080/1360144X.2021.1941034.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe. Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588.s 99 - 119.s doi: 10.23865/noasp.94.

 • Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. Deliberative leadership: Moving beyond dialogue. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6.s 107 - 124.s doi: 10.4324/9780429261947.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 57 - 77.s doi: 10.1007/978-3-030-41757-4_4.

 • Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune. What Counts as Quality Feedback? Disciplinary Differences in Students’ and Teachers’ Perceptions of Feedback. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 155 - 174.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_9.

 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Fossland, Trine. Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7.s 135 - 153.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_8.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika. Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9.s 53 - 72.s doi: 10.1007/978-3-030-01096-6_3.

 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly; Fossland, Trine. University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions. European Educational Research Journal 2019; Volum 18 (6). ISSN 1474-9041.s 743 - 759.s doi: 10.1177/1474904119866520.

 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine. Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development 2019. ISSN 1360-144X.s doi: 10.1080/1360144X.2019.1631169.

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per O; Degn, Lise. Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education 2019; Volum 25 (1). ISSN 1353-8322.s 98 - 114.s doi: 10.1080/13538322.2019.1603611.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED 2019; Volum 42 (1). ISSN 1500-4538.s 41 - 59.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04.

 • Fossland, Trine; Gabrielsen, Hanne C. Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 240 - 259.

 • Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine. Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education 2017; Volum 43 (12). ISSN 0307-5079.s 2336 - 2353.s doi: 10.1080/03075079.2017.1326026.

 • Fossland, Trine. Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-4831.s 79 - 94.

 • Fossland, Trine. Rethinking Net-based Higher Education? The facilitation of a four-voiced pedagogy. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 177 - 193.

 • Fossland, Trine. Interprofessional Net-based Health Education: a possibility to move beyond learning?. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 144 - 160.

 • Fossland, Trine. Moving beyond learning in Net-based Higher Education. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 7 - 18.s doi: 10.4324/9781315750057.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i IKT-støttet utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 7 - 25.

 • Fossland, Trine. Digitalisering er ikke nok- Digital vurdering, nye kvalitetskrav og institusjonelt ansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 279 - 286.

 • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 7 - 14.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 167 - 180.

 • Solberg, Mariann; Fossland, Trine. ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.

 • Fossland, Trine. Å komme til et sted: Hvordan bruke livshistorier som metode i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 107 - 123.

 • Fossland, Trine. Negotiating future careers - A relational perspective on skilled migrants' labor market participation. Journal of Management Development 2013; Volum 32 (2). ISSN 0262-1711.s 193 - 203.s doi: 10.1108/02621711311305692.

 • Fossland, Trine. Crossing borders – getting work: skilled migrants gendered labour market participation in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 276 - 283.s doi: 10.1080/00291951.2013.847854.

 • Fossland, Trine. Innvandreres møte med høyere utdanning og arbeid i Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 219 - 234.

 • Fossland, Trine. Highly skilled migration in the urban Arctic: a Norwegian case study on skilled migrant labour market integration. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 254 - 258.s doi: 10.1017/S0032247412000071.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.

 • Fossland, Trine. Paradoxes of brain-waste. High-skilled immigrants and local labourmarket integration in the high north. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 31 - 57.

 • Fossland, Trine. Young marginalised immigrants in Norway. Migration challenges and marginalisation processes among non - western ommigrants. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 53 - 80.

 • Fossland, Trine; Laugerud, stein. Fleksibel tilrettelegging av metodekurs på nettet. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. 2016; Volum 1 (1/2016) ISBN 978-82-91308-57-9. ISSN 1504-2081.

 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. (data) Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215023632.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdaning. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102921.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 139 - 156.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. (fulltekst) Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fossland, Trine; Thorsen, Kirsten. Livshistorier i teori og praksis. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0873-9.

 • Fossland, Trine; Grimstad, Hilde; Schofield, Daniel. Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive. 2020 ISBN 978-82-690813-2-9.

 • van der Wel, Kjetil A.; Djuve, Anne Britt; Eikemo, Terje Andreas; Fossland, Trine; Geirdal, Amy Østertun; Skalicka, Vera. Koronautbruddet førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune. What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions. EARLI conference 2019 2019-08-12 - 2019-08-16 2019.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Online teaching and learning in an experience-based MBA programme. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 136 - 151.

 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Intervju med Rune J. krumsvik om doktorgradsutdanning. (fulltekst) 2018.

 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs 3: Hvordan bli fotrolig med kunnskapbasen i eget felt - skriving av litteraturreview Veiledningskurs for doktorgradsveiledere. (fulltekst) 2018.

 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs 2: Hvordan veilede om utfroming av "kappen" i en doktorgradsavhandling? Veilderkurs for doktorgradsveiledere.. (fulltekst) 2018.

 • Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine. Veiledningskurs for doktorgradsveiledere: Transparente krav, retningslinjer og vurderingskriterier for Phd-studenter. (fulltekst) 2018.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Participant or observer in an online MBA?. The 46th Congress of NERA: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges 2018-03-06 - 2018-03-08 2018.

 • Fossland, Trine. Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?. ISSOTL “Toward a learning culture” 15th Annual Conference 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.

 • Fossland, Trine. Developing experienced teachers professional responsibility?. ECER 2018-09-04 - 2018-09-08 2018.

 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers. NERA 2018 2018-03-06 - 2018-03-09 2018.

 • Fossland, Trine; de Lange, Thomas. Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 116 - 135.

 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice. Learning and education – material conditions and consequences 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Fossland, Trine. “Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?. Symposium on Doctoral Supervision and Communication Using Digital Tools 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise. Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark. EAIR - The European Higher Education Society 2017-09-03 - 2017-09-06 2017.

 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly. Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation. Learning and education – material conditions and consequences. 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete. Kvalitetskjeden i høyere utdanning. 2016 ISBN 978-82-91308-57-9.

 • Fossland, Trine. Undervisning og læring i teknologirike omgivelser. Keynote Høstkonferansen 2016-09-28 - 2016-09-28 2016.

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. CHER - Annual Conference of the Consortium of Higher Education Researchers 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.

 • Fossland, Trine. Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid. Danningskonferansen 2016 2016-05-13 - 2016-05-14 2016.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. A Nordic conference on the student-centred approach and the quality of degree education 2016-06-14 - 2016-06-14 2016.

 • Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine. Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i et fremtidig universitet. Hovedinnlegg instituttseminaret «Et institutt i et fremtidig universitet», Fakultet for samfunnsfag. HiOA 2016-02-11 - 2016-02-12 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote. Kvalitetskonferansen 2016: Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU. Læringsfestivalen 2016-05-09 - 2016-05-10 2016.

 • Fossland, Trine. Bruk av digital teknologi i et nytt årtusen. Keynote.. Konferanse/ Pedagogisk oppstartsamling Politihøgskolen 2015-08-10 - 2015-08-10 2015.

 • Fossland, Trine. Workshop 2 Å legge til rette for deltakelse og læring i nettbaserte diskusjoner. Innlegg og diskusjon/erfaringsdeling.. Udig 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.

 • Fossland, Trine. Tekstbasert, og lyd-bildebasert kommunikasjon, U-DIG. Udig 2015-10-19 - 2015-10-19 2015.

 • Fossland, Trine. Workshop Udig Webmøter og nettbaserte diskusjoner i undervisningen. U-dig Modul 3 2015-03-10 - 2015.

 • Fossland, Trine. Forskningsbasering av Universitetspedagogikken, Work-shop/seminar 20. -21. mai 2015 på UiT Norges arktiske universitet. Workshop Educational development 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.

 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Eksempler på Asynkrone nettbaserte diskusjoner. Faglig innlegg i modul 3 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Nettdiskusjoner - modeller og perspektiver, Nettressurs i kursmodul 3, Udig, Utviklet ved Result. uDig 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Introduksjon til nettbaserte diskusjoner og webmøter, Modul 3 uDig, Nettressurs utviklet ved Ressurssenter for Undervisning, læring og teknologi. Nettkurs for alle ansatte i høyere utdanning 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Becoming the good supervisor: the formation of academics for the 21th st century. The conference Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Fossland, Trine. The pedagogical use of digital technology in higher education. Konferansen Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O. Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. (fulltekst) 2015 (24) ISBN 978-82-327-0127-8. ISSN 1892-2597.

 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.

 • Fossland, Trine. Sosiale medier, samskriving og personlige læringsnettverk. Konferansen Kvalitet i nettbasert utdanning 2015-06-11 - 2016-06-11 2015.

 • Fossland, Trine. Hva kan vi lære av de digitale innovatørene= Om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Årsmøte nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk 2015-04-04 - 2015-04-04 2015.

 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.

 • Fossland, Trine. How teachers can approach the use of Technology in higher education - some examples. Konferanse 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Fossland, Trine. Rapport II om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2013.

 • Fossland, Trine. Kvalitet i veiledning på nett. Nordisk konferanse 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.

 • Fossland, Trine. Kvalitet i det virtuelle klasserommet; Dialoger,samhandling og struktur. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Fossland, Trine. Crossing boarders- getting work: skilled Migrants Gendered Labour Marked Participation in Norway. Mapping Conseptual Change in Thinking European Boarders 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.

 • Fossland, Trine. Digital vurdering - et spørsmål om kvalitet? Innspill og refleksjoner fra arbeidet til Ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning. Digital vurdering og eksamen i søkelyset 2013-11-13 - 2013-11-14 2013.

 • Fossland, Trine. Sentrale prinsipper for kvalitet i diskusjoner på nett innen høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 191 - 206.

 • Fossland, Trine. Digital eksamen ved Universitetet i Tromsø - rapport II. 2013.

 • Brown-Leonardi, Carol; Fossland, Trine; Fryer, Paul. Introduction. Contested Borders and identities. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 209 - 209.s doi: 10.1017/S0032247412000162.

 • Fossland, Trine. Rapport I om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2012.

 • Allern, Marit; Fossland, Trine. How can development of SoTL at the individual level be linked to the educational development of institutions?. Research on Teaching & Learning: Integrating 2012-10-23 - 2012-10-27 2012.

 • Fossland, Trine. Minoritetsperspektiver. Sosiologisk Tidsskrift 2012 (3). ISSN 0804-0486.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fossland, Trine. Contested borders and Identities. Internasjonal konferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .

 • Fossland, Trine. Exit arbeidslivet. 2009.

 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer. Informert samtykke og gruppeintervju. Doktorgradskurs i forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 2009-10-15 - 2009-10-15 2009.

 • Fossland, Trine. Young immigrants as encounters in everyday life. Goffmanseminar 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.

 • Fossland, Trine. The life course perspective and the use of life histories in sociology. Cepin seminar 2009-05-19 - 2009-05-19 2009.

 • Fossland, Trine. Integration and high educated immigrants in the Norwegian work force. Åpning av det Tsjekkiske konsulat i Tromsø 2009-10-18 - 2009-10-18 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Fossland, Trine. Multicultural Change and the Power of Identity. Internasjonal konferanse 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.

 • Fossland, Trine. Multicultural change and the Power of Identity. Diasporas, Migration and Identities: Crossing Bounderies, New Directions 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.

 • Fossland, Trine. Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologisk Tidsskrift 2007 (1). ISSN 0804-0486.s 109 - 119.

 • Fossland, Trine. Nye generasjoner i forandringens tid. 2006 ISBN 82-8049-003-5.

 • Fossland, Trine. Doktoren svarer. 2005.

 • Fossland, Trine. Livsløp i endring. 2005 ISBN 82-497-0287-5.

 • Fossland, Trine. Er du sjef eller arbeider? Har du lederansvar eller gjør du som du blir fortalt?. 2005.

 • Fossland, Trine. Ny generasjon pensjonister. 2005.

 • Fossland, Trine. Omtale av avhandlingen "Livsløp i endring". 2005.

 • Fossland, Trine. ”Bedre råd, men mer deprimerte”. 2005.

 • Fossland, Trine. Digitalisering: utilsiktede bivirkninger? Det ekspertene på undervisning, læring og vurdering snakker om nå - aktuelle utdanningsfaglige refleksjoner. Diku-konferansen 2000-06-28 - 2000-06-28 2000.

 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer ved bruk av intervju i samfunnsvitenskapelig forskning. Phd-kurs, Forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 1999-10-15 - 1999-10-15 1999.

 • Fossland, Trine. Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer. Gjesteforeleser på Hms-rådgiverutdanningen 1999-11-11 - 1999-11-11 1999.

 • Fossland, Trine. Eldreomsorg på nye veier - hovedfagsoppgave i sosiologi/sosialpolitikk. 1996.