Marit Bull Enger
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur1
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:
  • fagansvarlig for kunsthistorieArbeider i CRIStin


  • Stien, Hanne Hammer; Enger, Marit Bull. Iver Jåks - Skisser fra Samisk-norsk lesebok. Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-23 2021.