Leila-Iren-Johansen

Flag icon Flag icon

Leila Iren Johansen

Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket1
Natur- og helsefagbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:
  • Daglig leder ved Natur- og helsebiblioteket
  • Utlån
  • Kontaktperson ved UB for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse