Eli Magnussen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Eli Magnussen

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Stillingsbeskrivelse:
  • Registrering av tidsskrifter (trykt)
  • Katalogisering av doktoravhandlinger og masteroppgaver (trykt)
  • Katalogisering av kokebøker