Roril Gabrielsen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Stillingsbeskrivelse:
  • Katalog og metadata
  • Elektroniske ressurser
  • Medlem i UBs brukerutvalg for discoveryverktøy/Oria
  • Medlem i UBs prosjektgruppe for semantisk web