Tahrir.png

Flag icon Flag icon

Tahrir Jaber

Universitetsbibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Forskningsinteresser

Bedriftens samfunnsansvar, Innovasjon, Social Innovasjon, og Bærekraft.

Undervisning

BED-2015 Kommersialisering 

BED- 3051 Innovasjon til Markedet 

Arbeider i CRIStin


  • Jaber, Tahrir; Oftedal, Elin Merethe. Legitimacy for Sustainability: A Case of A Strategy Change for An Oil and Gas Company. (data) Sustainability 2020; Volum 12 (2). ISSN 2071-1050.s doi: https://doi.org/10.3390/su12020525.

  • Agwu, Ukeje; Jaber, Tahrir; Sahebalzamani, Samira. Build a Sustainable Business Model - Stand at Forskningstorget at Utforsk UiT // Lage forretningsplaner for en bærekraftig bedrift - stand på Forskningstorget under Utforsk UiT. Utforsk UiT September 19. Forskningsdagene 2019 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

  • Jaber, Tahrir; Oftedal, Elin Merethe. Energy companies in transition: seeking legitimacy or Legitimation?. ICE Publishing 2019 ISBN 9780727764256.s 187 - 209.s doi: https://doi.org/10.1680/emsc.64256.187.