Arbeider i CRIStin


  • Borch, Iris Helene; Thrane, Gyrd; Thornquist, Eline. Modified constraint-induced movement therapy early after stroke: Participants’ experiences. European Journal of Physiotherapy 2015; Volum 17 (4). ISSN 2167-9169.s 208 - 214.s doi: 10.3109/21679169.2015.1078843.

  • Jentoft, Rita; Borch, Iris Helene. Ergonett og Fysionett Prosessen med utvikling av Læringsnett 2. Fagdag IHO 2014-02-20 - 2014-02-20 2014.

  • Skip to main content