Arbeider i CRIStin


 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Archard, Sara. Teacher educators’ perceptions of working with digital technologies.. Nordic Journal of Digital Literacy 2018; Volum 13 (3). ISSN 1891-943X.s 177 - 196.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04.

 • Madsen, Siri Sollied; Archard, Sara; Thorvaldsen, Steinar. How different national strategies of implementing digital technology can affect teacher educators. A comparative study of teacher education in Norway and New Zealand. Nordic Journal of Digital Literacy 2018; Volum 13 (4, 2018). ISSN 1891-943X.s 7 - 23.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-04-02.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change. (fulltekst) 2018 ISBN 978-90-79730-35-3.s 264 - 277.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild. Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02). ISSN 0332-8457.s 53 - 66.

 • Madsen, Siri Sollied. Perspektiver på fagfornyelsen og ny overordnet del i kunnskapsløftet.. Rektorsamling i Senja kommune 2019-04-23 - 2019-04-23 2019.

 • Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?. Forskningsgruppemøte 2018-11-21 - 2018.

 • Madsen, Siri Sollied. An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.. FEDU Colloquium Series 2016-03-04 - 2016-03-04 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice. The 4th NAFOL conference 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.. Bringing teacher education forward. National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education. (fulltekst) 2016.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Madsen, Siri Sollied. En profilert lærerutdanner ved UiTs førskolelærerutdanning. 2014.s 105 - 106.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Madsen, Siri Sollied. ICDP - International Child Development Program. Nera konferansen 2013-03-07 - 2013.

 • Madsen, Siri Sollied. Strengere straffer - mindre kriminalitet?. (fulltekst) Virkelig Tromsø magasin 2010 (3). ISSN 1890-193X.s 28 - 30.

 • Madsen, Siri Sollied; Antvorskov, Ida; Nissen, Poul. Konfliktråd som intervention - Et casestudie af mødet mellem offer og gerningsperson. 2009.