Arbeider i CRIStin


 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild. Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02). ISSN 0332-8457.s 53 - 66.

 • Madsen, Siri Sollied. An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.. FEDU Colloquium Series 2016-03-04 - 2016-03-04 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice. The 4th NAFOL conference 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.

 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.. Bringing teacher education forward. National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Madsen, Siri Sollied. Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education. (fulltekst) 2016.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Madsen, Siri Sollied. En profilert lærerutdanner ved UiTs førskolelærerutdanning. 2014.s 105 - 106.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Madsen, Siri Sollied. ICDP - International Child Development Program. Nera konferansen 2013-03-07 - 2013.

 • Madsen, Siri Sollied. Strengere straffer - mindre kriminalitet?. (fulltekst) Virkelig Tromsø magasin 2010 (3). ISSN 1890-193X.s 28 - 30.

 • Madsen, Siri Sollied; Antvorskov, Ida; Nissen, Poul. Konfliktråd som intervention - Et casestudie af mødet mellem offer og gerningsperson. 2009.