Lene Østvand
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Lene Østvand

Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:

I PERMISJON

Med i UBs faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte. Har spesielt fokus på forskningsdata og rådgivning/opplæring i open access.

Ansvar for innkjøp av faglitteratur.

Kurs i informasjonskompetanse.

Med i gruppa for sosiale medier på UB (Facebook, Twitter og Instagram).
Forskningsinteresser

Vær og klima, romfysikk, statistiske analysemetoder, signal- og bildebehandling.

Biografiske data

Født 1984 i Drammen.

Mastergrad i romfysikk ved UiT (2003-2008), med ett opphold ved University of Aberystwyth høsten 2006 og UNIS, Svalbard, våren 2007. Masteroppgave med tittelen Multifractals and their application to geospace data.

Praktisk-pedagogisk utdanning (2008-2009)

Stipendiat ved UiT 2009-2014. Disputerte i mai 2014 med avhandlinga Long Range Memory in Time Series of Earth Surface Temperature.

Siden mars 2014 ansatt som fagansvarlig for matematikk, fysikk, informatikk og ingeniørvitenskap ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Verv

Verneombud ved Universitetsbiblioteket, Natur- og helsebiblioteket 2015-

Vara hovedverneombud ved Universitetsbiblioteket 

Representant for midlertidig ansatte i valgstyret ved UiT 2013-2013.

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Undervisning

Informasjonskompetanse

 • Akademisk redelighet
 • Studieteknikk og læringsstrategier
 • Litteratursøk
 • Referansehåndtering
 • Plagiat

Open access

Arbeider i CRIStin


 • Conzett, Philipp; Østvand, Lene. Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet – erfaringar og forslag til beste praksis. (fulltekst) Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2018; Volum 10 (1). ISSN 1890-5900.s 65 - 80.s doi: 10.15845/noril.v10i1.283.

 • Østvand, Lene; Rypdal, Kristoffer; Rypdal, Martin wibe. Statistical significance of rising and oscillatory trends in global ocean and land temperature in the past 160 years. (fulltekst) Earth System Dynamics Discussions 2014; Volum 5. ISSN 1866-3591.s 327 - 362.s doi: 10.5194/esdd-5-327-2014.

 • Østvand, Lene; Nilsen, Tine; Rypdal, Kristoffer; Divine, Dmitry, V.; Rypdal, Martin wibe. Long-range memory in internal and forced dynamics of millennium-long climate model simulations. Earth System Dynamics 2014; Volum 5 (2). ISSN 2190-4979.s 295 - 308.s doi: 10.5194/esd-5-295-2014.

 • Rypdal, Kristoffer; Østvand, Lene; Rypdal, Martin wibe. Long-range memory in Earth's surface temperature on time scales from months to centuries. Journal of Geophysical Research - Atmospheres 2013; Volum 118 (13). ISSN 2169-897X.s 7046 - 7062.s doi: 10.1002/jgrd.50399.

 • Andreassen, Helene N.; Østvand, Lene. Take control of your PhD journey: A librarian's perspective. UKSG 40th Annual Conference and Exhibition 2017-04-10 - 2017-04-12 2017.

 • Østvand, Lene; Conzett, Philipp; Lyse, Gunn Inger. Workshop: Forskningsdata. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek (sammendrag) 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.

 • Conzett, Philipp; Østvand, Lene. Støttetenester for forskingsdatahandtering: forslag til beste praksis. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek (omtale) 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.

 • Østvand, Lene; Andreassen, Helene N.. Academic integrity and the University Library’s role in the doctoral education.. Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2017-04-10 - 2017-04-12 2017.

 • Andreassen, Helene N.; Østvand, Lene. What makes good science? Information literacy seminars as a means to stimulate reflection among PhD students. Creating Knowledge VIII 2016-06-02 - 2016-06-03 2016.

 • Andreassen, Helene N.; Østvand, Lene. For the greater good of science: The place of research data in information literacy teaching for PhD students. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2016-10-10 - 2016-10-13 2016.

 • Rypdal, Kristoffer; Østvand, Lene; Rypdal, Martin wibe. Statistical significance of surface temperature trends in the past 160 years. ResClim All Staff Meeting 2014 2014-03-16 - 2014-03-21 2014.

 • Rypdal, Kristoffer; Østvand, Lene; Nilsen, Tine; Divine, Dmitry V. Long-range memory in millennium-long ESM and AOGCM experiments. EGU General Assembly 2014 2014-04-27 - 2014-05-02 2014.

 • Østvand, Lene; Nilsen, Tine; Rypdal, Kristoffer; Rypdal, Martin wibe. Long range memory and trends in model data. AGU Fall Meeting 2013-12-09 - 2013-12-13 2013.

 • Østvand, Lene; Rypdal, Kristoffer; Rypdal, Martin wibe. The performance of wavelet-variance analysis as a method for estimating long-range memory in climatic temperature record. European Geosciences Union General Assembly 2013-04-07 - 2013-04-12 2013.

 • Rypdal, Martin wibe; Rypdal, Kristoffer; Østvand, Lene; Løvsletten, Ola. Stochastic modeling of global temperature. Workshop on Complexity and Climates (fulltekst) 2012-03-26 - 2012-03-30 2012.

 • Østvand, Lene; Løvsletten, Ola; Rypdal, Martin wibe; Rypdal, Kristoffer. Maximum Likelihood Estimates of trend- and memory-coefficients in climatic time series. NordForsk/TOSCA Workshop on Complexity and Climates 2012-03-27 - 2012-03-30 2012.

 • Østvand, Lene; Løvsletten, Ola; Rypdal, Martin wibe; Rypdal, Kristoffer. Maximum Likelihood Estimates of trend- and memory-coefficients in climatic time series. European Geosciences Union General Assembly 2012 2012-04-22 - 2012-04-27 2012.

 • Østvand, Lene; Rypdal, Kristoffer; Rypdal, Martin wibe. Universal Hurst exponent of local and global Earth temperature records?. European Geosciences Union General Assembly 2011 2011-04-03 - 2011-04-08 2011.

 • Østvand, Lene. Geomagnetic indices and their applications. Birkeland-seminar 2010-04-08 - 2010-04-08 2010.

 • Østvand, Lene. Empirical-Statistical Downscaling - An Introduction. Birkeland-seminar 2010-09-24 - 2010-09-24 2010.

 • Zivkovic, Tatjana; Rypdal, Kristoffer; Østvand, Lene. On the connection between the multifractality and the predictability from the auroral index time series. 24rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases 2008-08-25 - 2008-08-31 2008.

 • Skip to main content