Aag, Frid Jorunn

Universitetsbiblioteket Harstad
Campus Ukjent, Annet


Allern, Marit

Universitetspedagogikk
Result
Campus Tromsø


Andreassen, Helene N.

Faggruppeleder for undervisning og læringsstøtte. Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Andreassen, Jonathan Kaleva

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Aspaas, Per Pippin

Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Asplund, Olaf Peter

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Bakke, Asgaut

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
KatalogiseringBakken, Trine Sand

Webredaktør
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Bellika, Tove

Personalkonsulent
Result
Campus Tromsø


Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus TromsøBerntsen, Ingrid

Faggruppeleder for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Bjørkmo, Øydis

Bibliotekar - faggruppe for metadata
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Bondhus, Nini Christine

Sekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Borch, Iris Helene

Result
Campus Tromsø


Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Lån / BiblioteksveiledningBusch, Mari Veierud

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Byelyey, Nataliya

Bibliotekar - I permisjon
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og pedagogikk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Christensen, Ulf Lindhardt

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Munin
Dahl, Lotte

Førstekonsulent
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Danielsen, Ådne

Leder ved Result
Result
Campus Tromsø


Dørum, Kine

Førsteamanuensis
Result
Campus Tromsø


Ekanger, Aysa

Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Open AccessEnger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunstvitenskap
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø

Fagansvarlig for:
Kunsthistorie


Farstad, Kristine

Førstekonsulent
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Fjernlån / LånFigenschou, Lars

Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Flatebø, Solveig

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Flytkjær, Vibeke

Faggruppeleder for gruppen innen feltet "IKT og læring" ved Result (Resurssenter for undervisning, læring og teknologi)
Result
Campus Tromsø


Forsberg, Helle

Result
Campus Tromsø


Foss, Marianne

Assisterende bibliotekdirektør
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Fossland, Trine

Førsteamanuensis
Result
Campus Tromsø


Frantsvåg, Jan Erik

Open Access, Septentrio Academic Publishing
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Grepperud, Gunnar

Professor
Result
Campus Tromsø


Grydeland, Ane Solvik

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
E-bøker / KatalogiseringGustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar
Musikkbiblioteket
Campus Tromsø


Hafne, Kristine Krisoffersen

Sekretær
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Hansen, Brit Østlund

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Hansen, Elin

Bibliotekar
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Tromsø


Hansen, Hege Anita

Førstekonsulent
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result
Campus Tromsø


Hansen, Sissel Helene

Fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Heitmann, Angelika

Altabiblioteket
Campus Alta


Heitmann, Kari

Samlingsansvar og innkjøp i Altabiblioteket
Altabiblioteket
Campus Alta
Arbeidsområder:
KlassifikasjonHellesøy, Kjersti

Sekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Hermansen, Kjersti Kroken

Førstekonsulent
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Hesstvedt, Gøril

Faggruppeleder førstelinjetjeneste og web
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Hilmo, Jonas

Sekretær
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Holen, Frank

Koordinering og utvikling av studier
Result
Campus Tromsø


Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Sosiale medierHøydalsvik, Stein

Faggruppeleder for forsknings- og publiseringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Isaksen, Ingvild Helene Torheim

Spesialibliotekar - Avdeling for publikumstjenester
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Jia, Lin

Sekretær
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Joakimsen, Elin Julie

Spesialbibliotekar
Universitetsbiblioteket Harstad
Campus Ukjent, AnnetJohannessen, Torill

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Katalogisering / TidsskrifterJohansen, Leila Iren

Koordinator for Natur- og helsebiblioteket
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Kaldager, Marianne

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Karlsen, Rita

Førstesekretær
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus TromsøKristiansen, Anette

Universitetsbiblioteket Harstad
Campus Ukjent, Annet


Kruuse-Meyer, Sidsel

Spesialbibliotekar
Universitetsbiblioteket Narvik
Campus Ukjent, Annet


Larsen, Jelena N

IKT- og Fronter ansvarlig
Result
Campus Tromsø


Lindkvist, Per Håkon

Rådgiver innen økonomi og administrasjon
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Lund, Øystein

Førsteamanuensis
Result
Campus Tromsø


Låg, Torstein

Fagansvarlig for psykologi, psykiatri og filosofi
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Madsen, Siri Sollied

Stipendiat
Result
Campus Tromsø


Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Malm, Inger-Mari

Fagansvarlig musikk
Musikkbiblioteket
Campus Tromsø
Fagansvarlig for:
Musikkvitenskap


Mikkelsen, Tone

Faggruppeleder for innkjøp
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Moksness, Lars

Stipendiat i markedsfag innen Open Access publisering
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Open Access / Ph.d.Msomphora, Mbachi Ruth

Fagansvarlig i odontologi
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Natland, Yngvar

Konsulent innen multimediaproduksjon til undervisning
Result
Campus Tromsø


Nesset, Sigmund

Formidlingsansvarlig
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
UtstillingerNicolaisen, Camilla

Sekretær
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Tromsø


Nielsen, Inga Mari

UniversitetsbiblioteketNilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Brukerstøtte / Statistikk / BibliotekNilsen, Karl Magnus

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Olsen, Leif Roger

Fagansvarlig for økonomi og administrative fag
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø
Fagansvarlig for:
Økonomi


Opdal, Pål Anders

Result
Campus Tromsø


Ottesen, Lene

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Overvåg, Grete

Fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø

Fagansvarlig for:
Helsefag


Pedersen, Tord

Sekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Raade, Johanne

Direktør ved Universitetsbiblioteket
Ledelse og stab
Campus Tromsø


Raklev, Hege Merete

Spesialbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Lån / FjernlånReierth, Eirik

Fagansvarlig for medisin og odontologi
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Reinholdtsen, Heidi Elisabeth

Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Revold, Siri Adelina

Koordinator
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus TromsøRisan, Birgit Wøhni

Sekretær
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Rones, Torild

Spesialbibliotekar
Universitetsbiblioteket Narvik
Campus Ukjent, Annet


Rundberg, Magne

Bibliotekar
Museumsbiblioteket
Campus TromsøRykkje, Oda Camilla

Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Sakshaug, Mats Roar

Sekretær
Musikkbiblioteket
Campus Tromsø


Sandmo, Trine

Spesialbibliotekar
Altabiblioteket
Campus Alta


Sandvoll, Ragnhild

Universitetspedagogikk
Result
Campus Tromsø


Schjelde, Tor Jørgen

Result
Campus Ukjent, Annet


Sivertsen, Ronald

Hammerfestbiblioteket
Campus Hammerfest


Sjögren, Sofia

Vitenskaplig assistent, K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea. Sekretær, Kultur- og samfunnsbiblioteket
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Skaug, Bente

Bibliotekar
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Tromsø


Steigre, Anita

I permisjon
Hammerfestbiblioteket
Campus HammerfestStenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver innen grafisk kommunikasjon for trykk, webutvikling, UI, GUI og systemutvikling for nettbaserte løsninger.
Result
Campus Tromsø


Stenhaug, Bente

Fagansvarlig i jus
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Storvestre, Bente

Fagansvarlig for dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for innlån.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
Fjernlån / Lån

Fagansvarlig for:
Dokumentasjonsvitenskap


Strand, Edvard Johan

Bibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Sve, Fredrik Astad

Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Tromsø


Sverdrup, Elisabeth

Fagansvarlig
Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Tromsø


Sømhovd, Astrid Johanna

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Teigen, Hilde Elisabet

Spesialbibliotekar
Universitetsbiblioteket Narvik
Campus Ukjent, Annet


Timmermann, Troels Rue

Bibliotekar
Hammerfestbiblioteket
Campus Hammerfest


Tindwyl, Unni Elisabeth

Lærerutdanningsbiblioteket
Campus Ukjent, Annet


Trondsen, Unni

Koordinator
Universitetsbiblioteket Narvik
Campus Ukjent, Annet
Arbeidsområder:
EndNoteVestgøte, Ellen

Innkjøp litteratur
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Wöhnert, Else

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Zubchenko, Irina

Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø
Arbeidsområder:
KatalogiseringØieroset, Bengt

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Campus Tromsø


Østvand, Lene

Fagansvarlig fysikk, matematikk, informatikk og ingeniørvitenskap
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø

Skip to main content