GLIMT 2019: i morgen er i dag i går

Midlertidig utstilling

Vår faste utendørs mørketidsutstilling. 

 Utstillinga viser glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelig for publikum. Fotografiene vises på en utvendig vegg i bredde 11 m, daglig kl. 07 - 10 og 14 - 24,   21.november 2019 - 21.januar 2020. 

I perioden 1997-2000 foretok konservator Dikka Storm og fotograf Mari Karlstad en samtidsdokumentasjon i utvalgte samiske markebygder i Sør-Troms og Nordre Nordland.

Det ble lagt vekt på å dokumentere personer og deres handlinger knyttet til aktiviteter inne- og ute. Handlingene fremstiller ulike oppgaver knyttet til hverdagsliv, husholdning og arbeid på gården og i utmarka som ulike ledd i en års-syklus. Resultatet synliggjør en erfart kunnskap i markebygdenes historie.

  

 

Bildetekster:

Bildet på denne siden: TSFF1999-5,1-2. Haga Paulsen, Gressmyrskogen på Senja 1999. Digitalisert fra 6x6 cm s/hv negativfilm. Foto Mari Karlstad  

Det kvadratiske bilde i utstillingslisten: TSFF1997-107-11. Leif Skoglund, Storjorda på Hinnøya 1997. Digitalisert fra 6x6 cm s/hv negativfilm. Foto Mari Karlstad 

 

GLIMT lea Norgga árktalaš universitehtamusea (Romssa musea) fásta skábmačájáhus. Čájáhusas leat oasážat min čoakkáldagain ja prošeavttain mat muđui eai leat olámuttos gehččiide. Fotografiijat čájehuvvojit olgoseainnis mii lea 11 m govddu, beaivválaččat dii. 07-10 ja 14-24 áigodagas skábmamánu 21. beaivvis 2019 gitta ođđajagimánu 21. beaivái 2020.

 

Ihttin lea odne ikte

 

Áigodagas 1997–2000 čađaheigga konserváhtor Dikka Storm ja govvejeaddji Mari Karlstad dálááiggeduođaštusa muhtin sámi márkogiliin Mátta-Romssas ja Davvi-Nordlánddas.

Deattuhuvvui čájehit olbmuid ja sin daguid mat ledje čatnon sihke siste- ja olgodoaimmaide - árgabeaiveeallimii, ruovttudollui ja dállo- ja meahccebargguide jagi čađa.

 

Govvejeaddji Mari Karlstad,  Norgga árktalaš universitehtamusea

 

TSFF1999-5,1-2. Haga Paulsen, Rásmirvuovdi Sáččas 1999

           Digitaliserejuvvon 6x6 cm č/v negatiivavfilmmas. Govven: Mari Karlstad

 

TSFF1997-107-11. Leif Skoglund, Stuorgieddi Iinnasullos 1997

          Digitaliserejuvvon 6x6 cm č/v negatiivafilmmas. Govven: Mari Karlstad

Sist endret: 16.01.2020 10.01