Galskapens fengsel

Utilregnelige utgjorde og utgjør fremdeles ei utfordring for storsamfunnet. Hva ble gjort for å løse problemene med kriminalitet utført av utilregnelige personer historisk sett? Og hva er våre tiders utfordringer i sikkerhetspsykiatrien?

Utstillinga og undervisningen handler om den lille gruppen av kriminelle som er for syke eller underutviklet til å straffes: de utilregnelige.

Dette tema har det vært vanskelig å snakke om. Det er knyttet mange fordommer til tema, og det reiser mange etiske og juridiske spørsmål.

Gjenstandene i utstillinga gir oss et likefram, men sterkt møte med en brutal praksis som ikke ligger veldig langt tilbake i tid. 

 

Utstillinga vises på Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum) fra 30. januar og ut november måned i 2021 og anbefales for ungdom og voksne da noen av bildene og gjenstandene kan virke underlige og skremmende på barn.

Vi tilbyr et opplegg på 1,5 timer for elever i videregående skole:

Uke 41: tirsdag 12. og torsdag 14. oktober

Uke 43: tirsdag 26. og torsdag 28. oktober

Uke 45: tirsdag 9. og torsdag 11. november

 

«Galskapens fengsel» er produsert av Justismuseet i Trondheim i samarbeid med forskningsprosjektet «The Mental Machine» under ledelse av professor Øyvind Thomassen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. www.justismuseet.no

·       I forhold til rettslære kan dette oppfylle læreplanmålet:
«reflektere over dei etiske og historiske sidene ved rettsreglar»

Passer godt for programfagene psykologi, rettslære og sosiologi/sosialantropologi