Luther øre. Kongen, kirka og kunsten

Gud bevare meg vel! Hva har samer, trolldom og kunst med reformasjonen å gjøre?

På Norges arktiske universitetsmuseum får elevene svaret mens de utforsker moderne og gamle kunstuttrykk i skjønn forening. Elevene blir tatt med på en reise tilbake i tid, der gapestokker og kirkehammere truer de som ikke følger med. Reisen tar for seg den spennende historien om hvordan den lutherske lære røsket opp i et samfunn der kirka hadde all makt, og eneste vei til Guds ord var gjennom kunsten.

Med bruk av 3D-penner får elevene selv illustrere hvordan gammel historie kan bli gjort ny. Norges arktiske universitetsmuseum bruker gammel kunst og ny teknologi, musikk, kostymer og dramaturgi for å formidle den spennende historien om reformasjonen i Nord-Norge.

Lærerveiledning

Nordnorsk kirkekunst og historieDanmark-Norge var den staten i Europa som innførte den strengeste og mest ortodokse lutherske-evangeliske læren. Etter at kong Christian III hørte Martin Luthers tale i Worms, ble Danmark-Norge reformert på rekordtid. For de som ikke ville følge den nye trosretningen, ble det alvorlige konsekvenser. Men Nord-Norge var i en særegen posisjon. Landsdelen overgang fra den katolske til den protestantiske kirke blir kalt den langstrakte reformasjonen. I de nordnorske kirkene ble mye av den katolske kirkekunsten stående, derfor er mye av den bevart på museum. Når vi sammenligner kirkekunstgjenstander fra før og etter reformasjonen, kan vi se effekten av dette viktige skillet i historien vår. Både store tanker og europeisk storpolitikk nådde helt ut til de små samfunnene i 1500-tallets Nord-Norge, inn i hver kirke og i hvert hjem, ja, inn i hvert enkelt menneske. Måten å tenke om tro og bibel på ble aldri den samme igjen. Reformasjonens etterdønninger førte til en heksejakt på samer som holdt på den gamle religionen.

Boktrykkerkunsten, som også kom på samme tid, ble viktig for å bringe Luthers lære ut til folket. Her på Norges arktiske universitetsmuseum gir vi elevene muligheten til å utforske vår tids «boktrykkerkunst», og de får i oppgave å bringe kunnskapen om reformasjonens ulike historiske kjennetegn til liv gjennom 3D-teknologi.  Elevene får øve på å utforske, oppleve og fremstille historie på en ny måte med dette tverrfaglige opplegget, som trekker inn ulike elementer fra kunst og håndverk, musikk, historie og religion