I Sareptas urtekrukke

Visste du at ifølge Verdens Helseorganisasjon dekker 80% av jordens befolkning sine daglige medisinske behov gjennom planter? Eller at barken på selje/vie (Salix) inneholder virkestoffer som kalles salisylater og at samene brukte dem til å kurere hodepine? Eller at kvann (Angelica archangelica) har vært brukt mot forkjølelse og influensa, eller rett og slett som grønnsak til seimølja?

Dette og masse mer, kan dere fordype dere i ved å delta i formidlingsopplegget

"I Sareptas urtekrukke". Dere vil også få høre om nåtidens og tradisjonell bruk av planter – både i mat, medisin og som nyttevekst for øvrig.  Elevene får smake på ulike urter, prøve å lage plaster av planter osv.

Fokuset vil være på det naturfaglige og kulturhistoriske aspektet.  All undervisning foregår ute.

Undervisnigstilbudene i regi av universitetsmuseumet er tverrfaglig og innholder ofte et mangfold av kompetansemål. De viktigste kompetansemålene i dette undervisningsopplegget som kan brukes til både forarbeid og etterarbeid er:

Naturfag (NAT01‑04) etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Naturfag (NAT01‑04) etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 •  gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 •  gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

Naturfag (NAT01‑04) etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 •  gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Mat og helse (MHE1-01) etter 4. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 •  kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
 • samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å ete sammen med andre

Mat og helse (MHE1-01) etter 7. års trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
 • kjenne att og greie ut om grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat på og kunne fortelle om råvarene som blir konserverte
 • lage måltid fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse

Mat og helse (MHE1-01) etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • lage mat fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer og sammenligne og utforske råvarer og matlagingsmetoder som blir brukt i ulike matkulturer
 • vise gjennom matlaging og måltid hvordan identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturer