Smittevern ved museumsbesøket

Hos oss kan du og familien din føle dere trygge. Museene tar smittevern på største alvor.

Smittevern i fokus

Vi har laga gode rutiner for smittevern ved museene, i henhold til reglement fra regjering og helsemyndigheter og i samarbeid med kommuneoverlegen.  Regelmessig desinfisering av overflater og  kontaktflater i publikumsarealene, lett tilgjengelig desinfeksjonsmidler for besøkende, kontaktløs betaling og regulering av publikumsflyt er noen av de mange grepene vi gjør for å skape trygge rammer for gjestene ved våre museer.

Vårt smitteverntilbud

Når du kommer på besøk, finner du disse smittevern-tiltakene som du kan benytte deg av:

  • Stasjoner med desinfeksjonsmiddel for hendene. Vanlig håndvask med såpe og vann er som alltid tilgjengelig på toalettene.
  • Engangshansker du kan ha på deg i museet.
  • Markeringer i gulvet som hjelper til med å holde trygg avstand til andre.
  • Piler i gulvet som gir flyt gjennom utstillingene og hindrer at man kommer for nær andre besøkende.
  • Pleksiglass-skjerming i billettkassen beskytter både deg og våre ansatte.
  • Mulighet for kontaktløs betaling med kort.

I kafeen på Norges arktiske universitetsmuseum er det ikke lenger selvbetjening, men billettskranken selger kaffe/te, iskrem og enkle snacks som du kan ta med deg og nyte i Rotunden.  Bordene i kafeen rengjøres etter hver gjest.

Velkommen til et trygt og trivelig museumsbesøk!