Inger Kaisa Bækø-foto Daniel Lilleeng.jpg
Foto: Daniel Lilleeng

Flag icon Flag icon

Bækø, Inger Kaisa

Administrativ leder ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Ledelse og stab UMAK

Stillingsbeskrivelse:

Adm.leder har etter delegasjon fra direktøren ansvar for å utføre oppgaver knyttet til den daglige driften og ledelsen av den administrative virksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Dette omfatter saksforberedelse for direktøren til styret, budsjett, planer, økonomi- og personalforvaltning, HMS og forsknings-, utdannings-, samlings- og formidlingsadminstrasjon.