Tromsø arktisk-alpine botaniske hage 25 år

28.03.2019 Christensen, Karen Marie

Botanisk hage markerer jubileet med omfattende program 28. juni til 7. juli 2019. Se programmet her.

  

In English below

 

JUBILEUMSFEIRING GJENNOM TO UKER I BOTANISK HAGE!

Tromsø arktisk-alpine botaniske hage ble åpnet 2. juli 1994, og markerer nå 25-årsjubleum med en lang serie arrangement! For hvert arrangement blir det etter hvert lagt ut detaljerte opplysninger i kalenderen.

Program (kortversjon)

Lørdag 22. juni 1230 Sommerkonsert med to bronselurer, neverlur og bukkehorn. STED: Botanisk hage, ved steinbordet. Les mer her

Onsdag 26. juni 1300: Boklansering av ‘Håndbok over svalbardplanter’ av Yoo Kyung Lee og Arve Elvebakk. Populærflora på norsk, engelsk, koreansk og kinesisk. STED: Botanisk hage, Arktis samlinga. Les mer her

Fredag 28. juni 1200 Botanisk ekskursjon til Fløya-fjellet. Guida tur på norsk og på engelsk. Oppmøteplass: 100 m sør for Fjellstua café. Samarbeidsarrangement Botanisk hage og Botanisk forening. STED: Fløya-fjellet. Les mer her

Lørdag 29. juni 1200 Markering av 25 års jubileum for Botanisk hage med korte taler og servering. Reel og tango ved Yngve Stock på trekkspill og premiere på jubileumssangen ‘Se vårres blomsterdal’. Formell åpning av de siste 12 års bygging av steinlandskap ved Margot Gjetmundsen som bodde der dagens Botaniske hage er 1944-1946. STED: Botanisk hage, ved Kaféen.Les mer her

Lørdag 29. juni 1300 – 1500 Omvisninger i Botanisk hage. Spesialplantesalg ved Kaféen. Pilar Campos demonstrerer akvarellmaling. STED: Botanisk hage. Les mer her

Lørdag 29. juni 1800 Botaniske foredrag ved eksperter fra botaniske hager i München, Bergen og Tromsø. STED: Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum). Les mer her

Søndag 30. juni 1200 – 1700: Masse aktiviteter i Hagen: omvisninger, foredrag og akvarellkurs. STED: Botanisk hage. Les mer her

Søndag 30. juni 2000 Vin&Viten: Filmpremiere på ‘Ho Hansine i Breivika – og ei historie om ekstrem forvandling’ av Sirkka Seljevold. Introduksjon om Botanisk Hages historie ved daglig leder Arve Elvebakk. STED: Verdensteatret. Les mer her

 

JULI

 

 AVLYST! Mandag 1. juli 0800 Botanisk ekskursjon til Guolasjávri, Kåfjord/Gáivuotna/Kaivuona. Avreise fra Botanisk hage kl. 0800. STED: Botanisk hage/Guolasjávri. Les mer her

Tirsdag 2. juli  ‘The beautiful, the rarest, the unknown, the nastiest and the most interesting ones.’ Omvisninger i Botanisk Hage. En generell omvisning kl.12.00 er omtrent fullbooka. Vi foreslår også ‘De sjeldneste og de farligste’, kl. 14:00, om rød- og svartlistede arter i norsk natur. STED: Botanisk hage. Les mer her

Onsdag 3. juli: ‘Den grønne evolusjonen – fra cyanobakterier til orkidéer’. 2-timers kurs inkl. bruk av stereoluper med Arve Elvebakk. Separate grupper på norsk og engelsk, etter påmelding. STED: Botanisk hage. Les mer her

Søndag 4. juli kl.1200 Selje – en nyttevekst for store og små. Bli med på å lage din egen seljefløyte. STED: Botanisk hage. Les mer her

Lørdag 6. juli 1100 Fotokurs ved den spanske fotografen Andrés Castillo. Max. 8 deltakere. Påmelding påkrevdSTED: Botanisk hage. Les mer her

Lørdag 6. juli 1200 Akvarellkurs ved den spanske kunstneren Pilar Campos. STED: Botanisk hage

Søndag 7. juli 1100 Fotokurs ved den spanske fotografen Andrés Castillo. Max. 8 deltakere. Påmelding påkrevd. STED: Botanisk hage. Les mer her

Søndag 7. juli 1200 Akvarellkurs ved den spanske kunstneren Pilar Campos  STED: Botanisk hage. Les mer her

Mandag 8. juli 0800 Botanisk ekskursjon til Guolasjávri, Kåfjord/Gáivuotna/Kaivuona. Avreise fra Botanisk hage kl. 0800. STED: Botanisk hage/Guolasjávri.

---

Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden celebrates its 25th Anniversary with a two-week program 22 June to 7 July 2019

The Garden was opened on the 2 July 1994, and a major reason for the celebration is the completion of extensive rock landscape constructions made during 2007-2018. For many arrangements, marked with ‘Read more here’, supplementary information has been or will be posted on our Museum’s web pages at https://en.uit.no/tmu/aktuelt?p_document_id=624156.

Program (short version)

Sat 22 June 1230 Summer concert with bronze age instruments. Short introduction about the Bronze Age and its first agriculture in the Tromsø area by prof. emer. Karl-Dag Vorren. SITE: Botanic garden, near the Stone Table

Wed 26 June 1300: Presentation of the new ‘Handbook of Svalbard Plants’ by Yoo Kyung Lee and Arve Elvebakk. A popular flora in Norwegian, English, Korean and Chinese. SITE: Botanic Garden, the Arctic Collection. Read more here

Fri 28. June 1200 A botanic excursion to Fløya, the city mountain of Tromsø. A guided tour in Norwegian and English. Meeting place: 100 m S of the Café building and Cable car station on the mountain. A cooperation between the Botanic Garden and the Botanic Association. SITE: The Fløya Mountain. Read more here.

Sat 29 June  1200 Celebration of the 25th  Anniversary of the Garden with short speeches and refreshments. Reel and tango by Yngve Stock on harmonica and premiere of the Garden’s anniversary song. Final opening of 12 years of rock landscaping by Margot Gjetmundsen, who lived in the present day garden site during 1944-1946. SITE: Botanic Garden, near the Café

Sat 29 June 1300 – 1500 Guided tours in the Garden, plant sale. Pilar Campos demonstrates water colour painting. SITE: Botanic Garden.

Sat 29 June 1800 Botanic lectures by experts from botanic gardens in Munich, Bergen and Tromsø. SITE: The Arctic University Museum of Norway (Tromsø Museum). Read more here

Sun 30 June 1200 – 1700: Guided tours in the Garden.  SITE: Botanic Garden. Read more here

Sun 30 June 1100: Course in water colour painting by the Spanish artist Pilar Campos. Registration needed SITE: Botanic Garden. Read more here

Sun 30 June 2000 Vin&Viten: Premiere of the film ‘Ho Hansina i Breivika – og ei historie om ekstrem forvandling’ by Sirkka Seljevold, on the history of the Bot. Garden and Campus area, in Norwegian. Introduction on the history of the Botanic Garden by its leader Arve Elvebakk. Read more here

 

JULY

CANCELLED!! Mon 1 July 0800 Botanic excursion to Guolasjávri, Kåfjord/Gáivuotna/Kaivuona. Departure from Tromsø by cars agreed on (try Facebook, if needed), to reach the Ullsfjord ferry at 0900. SITE: Guolasjávri.  Read more here

Tue 2 July  ‘Guided tours in the Garden 1200 A general guided tour, partly booked. 1400: ‘The rarest and the most dangerous ones’. About red and black listed species in Norway.

Wed 3 July: ‘The green evolution – fro cyanobacteria to orchids.  A two-hour course including use of stereo microscopes. By Arve Elvebakk. Registration at arve.elvebakk@uit.no. Separate groups in English and Norwegian, SITE: Botanic garden

Thu 4 July1200 Willow – a plant to be used both by children and adults. Make your own willow flute. By Merete Ryen, in Norwegian. SITE: Botanic garden

Sat 6 July 1100 Course in photography by the Spanish photographer Andrés Castillo. Max. 8 participants. Registration needed SITE: Botanic garden  Read more here

Sat 6 July 1100 Course in water colour painting by the Spanish artist Pilar Campos   SITE: Botanic Garden Read more here

Sun 7 July 1100 Course in photography by the Spanish photographer Andrés Castillo. Max. 8 participants. Registration needed SITE: Botanic garden  Read more here

Sun 7 July 1100 Course in water colour painting by the Spanish artist Pilar CamposD!    SITE: Botanic Garden Read more here

MON 8 July 0800 Botanic excursion to Guolasjávri, Kåfjord/Gáivuotna/Kaivuona. Departure from Tromsø by cars agreed on (try Facebook, if needed), to reach the Ullsfjord ferry at 0900. SITE: Guolasjávri.

 

 


 

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart