Størst av alt er blåhvalen

20.03.2019 Slettli Hansen, Christel

Når Tromsø får nytt museumsbygg, vil et drøyt 20 meter langt blåhvalskjelett ha hedersplass.

Hvalskjelettet er så stort at det må tegnes plass til det i nytt museum. Her er en foreløpig skisse fra Henning Larsen.
Hvalskjelettet er så stort at det må tegnes plass til det i nytt museum. Her er en foreløpig skisse fra Henning Larsen. 

- Blåhvalskjelettet er så spektakulært og sjeldent, at det i seg selv gjør det til en attraksjon, mener museumsdirektør, Lena Aarekol.

- Viktigst er likevel at blåhvalen kan kobles til mange av de historiene vi som museum vil formidle, og til diskusjoner og utfordringer som er helt sentrale i dag, sier hun. 

Denne uka er Aarekol i Japan. Her skal hun inspisere skjelettet av en blåhval, en ung hunn, som ble funnet drivende i havet utenfor Vardø i 1878. De siste 20 årene har skjelettet stått på utstilling i Shimonoseki marine science museum. Hvert år har har museet ca 600 000 besøkende, og over årene har 30 millioner mennesker vært innom her. Det er imidlertid ikke japanerne som eier skjelettet; de låner det av Norges arktiske universitetsmuseum. Museet i Tromsø kjøpte skjelettet allerede i 1886, men har aldri hatt plass til å stille det ut.

Denne uken er direktør, Lena Aarekol, på besøk hos Shimonoseki marine science museum, som i dag huser hvalen.
Denne uken er direktør, Lena Aarekol, på besøk hos Shimonoseki marine science museum, som i dag huser hvalen.

 - Vi er i Japan minst hvert annet år for å forsikre oss om at de tar godt vare på blåhvalen vår, sier Aarekol. – Når nytt museum står klart skal vi hente hvalen hjem igjen, og la den bli en sentral del av våre utstillinger, fortsetter hun.

De første tegningene av det nye museet skal presenteres i mai. Foreløpig har museumsledelsen mottatt en såkalt mulighetsstudie fra arkitektfirmaet Henning Larsen. I denne kan vi se at skjelettet er planlagt å få en hedersplass: hengende høyt under taket i foajeen.

Når nytt museum er på plass, planlegger arkitektene at man skal kunne se hvalskjelettet fra alle tre etasjer i bygget. Denne foreløpige skissen er tegnet av arkitekt Henning Larsen.
Når nytt museum er på plass, planlegger arkitektene at man skal kunne se hvalskjelettet fra alle tre etasjer i bygget. Denne foreløpige skissen er tegnet av arkitekt Henning Larsen.

Vil ha et «levende» museum

Aarekol ønsker at det nye museumsbygget skal «leve», at det skal være mye aktivitet og skiftende utstillinger som speiler tidsaktuelle temaer. Hvalskjellettet vil likevel neppe bli flyttet på når den først er på plass i nytt bygg.

- Blåhvalen kan inngå i en rekke utstillinger om Nord-Norge og Arktis, mener direktøren. – Med utgangspunkt i hvalen kan vi fortelle om nordnorsk kystkultur, om internasjonal fangsthistorie i Arktis, om forvaltning av naturressurser og om det marine miljøet, forklarer hun. 

Dette er ett av få fullstendige blåhvalskjeletter i verden, det vil si at alle bein tilhører samme individ. En av flere grunner til at blåhvalskjelett er så sjeldne kan være at blåhvalene ble hardt rammet av fangsten som pågikk fra 1860-årene. Da utviklet Svend Foyn granatharpunen, som la grunnlag for den moderne hvalfangsten. I dag er det forbudt å jakte på blåhval.

- Nå ser bestanden heldigvis ut til å ta seg opp igjen, sier Aarekol. Hun har selv sett blåhval to ganger, begge ganger ved kysten av Svalbard. – Det er ikke så uvanlig å se den i våre farvann lengere. Det er noe symbolsk og håpefullt i det, som gjør at det blir ekstra fint å ha hvalen som trekkplassert i nytt museum, sier hun. 

Enorm jobb før nytt museum er ferdig

Museet er planlagt ferdig i 2025. Frem til da gjenstår en enorm jobb med å skaffe fullstendig oversikt over alle objektene som i dag er i museets samlinger og utstillinger. 

Gjenstander skal telles og fotograferes, konserveres og pakkes på forsvarlig vis. 

- I dag er våre samlinger spredt på flere ulike lokaliteter rundt omkring i Tromsø.  Det skal bli godt å få samlet både gjenstander og ansatte i ett felles hus, sier Aarekol. – Foran oss ligger det likevel et helt enormt arbeid med å få oversikt over alt vi har, og sørge for at ingenting forsvinner eller blir ødelagt i flytteprosessen, fortsetter hun. 

Tegningene viser at det nye museet er planlagt å være 19 700 kvadratmeter i areal. Der skal det blant annet være plass til utstillinger, kontorer, laboratorier, auditorier, kafé, butikk, toaletter og tekniske rom. Ikke minst skal det nye bygget huse museets samlinger, som tilsammen er på flere millioner gjenstander. Her er funn fra arkeologiske utgravninger, et herbarium med mer enn 200 000 ulike planter, her er samlinger som inneholder skinn, skjelett og vevsprøver fra en rekke ulike dyrearter, og samlinger av stein, jord og meteoritter, for å nevne noe.  

- Men den største gjenstanden av alle er selvfølgelig blåhvalen, sier Aarekol med et smil. Hun avslutter rapporten fra Japan med å betrygge oss om at hvalen, tross sin anselige alder, er i god stand. 

Les mer om blåhvalskjelettet og fangst av hval i Finnmark. 

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart