Joiken i vår tid

09.05.2017 Nilsen, Elisabeth Jensine

Hvordan påvirker det moderne samfunnet den tradisjonelle joikinga?

Det forsøker professor Ola Graff ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet å finne svar på. Hans forskningsprosjekt «Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet» ser nærmere på hvordan det moderne samfunnet influerer på den tradisjonelle joikinga, og hvordan det også utvikles nye holdninger til joik og hva joik er, innad i det samiske samfunnet.
(Bildet: Duolva Duottar. Foto: Mads Suhr Pettersen)
 

Støtte fra forskningsrådet

Forskningsprosjektet støttes av Norske forskningsråd og går over to år. I styringsgruppa for

for prosjektet er Krister Stoor fra Universitetet i Umeå og Marko Jouste fra Universitetet i Oulu, begge med doktograd i utforskning av joik.
Det har i løpet av perioden vært holdt to seminar med det samme temaet: “Hva skjer med joiken i vår tid”, ett seminar i Umeå og ett seminar i Oulu. Innledere har hele tida vært ulike personer fra det samiske miljøet som sjøl er engasjert i tradisjonell joiking.

 

Store endringer
Publiseringen av Ola Graff sin bok “Joikeforbudet i Kautokeino” i 2016 har vært en del av prosjektet. Denne monografien tar for seg utviklinga i Kautokeino i perioden 1953 – 1997, fra det ble innført et forbud mot joik i skolen og fram til det forsvant definitivt. - Denne perioden viser hvilke store endringer i holdninger som skjedde hos lokalbefolkninga når det gjaldt joik, sier Graff.

Joikeprosjektet vil få utdannet en samisk masterkandidat våren 2017 med avhandlinga “Ivnniiguin – Det første samiske rockeband”. Det forventes flere publikasjoner fra prosjektet etter hvert.

 

Hva skjer med joiken?
Prosjektet avsluttes nå med konsert og seminar på Tromsø Museum. Onsdag 10. mai vil fire kjente samiske grupper opptre. Dette er artister fra hele Sápmi, fra Finland, Sverige og Norge, hvor de norske artistene representerer både sørsamisk og nordsamisk område. Dagen etter holdes et seminar hvor fem viktige samiske aktører alle vil forelese over temaet “Hva skjer med joiken i vår tid”. Dette er først tre etablerte joikere fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland, hvor seminaret avrundes med refleksjoner fra professor Nils Oskal og professor Frode Fjellheim, begge også joikere fra henhodsvis nordsamisk og sørsamisk område. Foredragsholderne vil reflektere både over sin egen bruk av joik, og over joikens stilling og framtid generelt.

 

Viktig tilvekst
Det er planlagt en publikasjon til høsten som samler alle seminarinnleggene gjennom prosjektperioden. Gjennom prosjektperioden er det gjort flere intervju med ulike joikere, både eldre og yngre. Mange av intervjuene er avskrevet. Alt materiale som er samlet inn, blir registrert og tatt vare på i arkivene ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Prosjektet har derved gitt en betydelig tilvekst til museets samlinger.

 

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart