Illustrasjonsbilde

Tilbake til tilretteleggingssiden

10.02.2021: Om ekstra tid på hjemmeeksamen på 3 dager


Det er blitt endring i innleveringstidspunktet for studenter som er innvilget ekstra tid på hjemmeeksamen med varighet på 3 dager: 
Innleveringsfrist settes til klokka 9 dagen etter ordinær innlevering.