Tromsø kommune - støttekontakt

Vil du være støttekontakt? En meningsfull deltidsjobb.

En støttekontakt hjelper en person med nedsatt funksjonsevne til å delta i fritidsaktiviteter; det kan være å gå tur, gå på cafe, kino eller lignende.

Brukerne kan ha utfordringer av fysisk, psykisk eller sosial art, eller være utviklingshemmet. Brukerne er i alle aldersgrupper.

Du avtaler med brukeren din når dere vil møtes.

For mer informasjon, kontakt støttekontaktkoordinator Gudrun Foshaug på tlf. 468 10 098 eller send mail til gudrun.foshaug@tromso.kommune.no

Eller les annonsen på Arbeidsplassen på Nav og skriv en søknad!

Målgruppe: alle
Frist: 30.09.2022
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Langseth, Sigurd