Retten til byen – mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser

Hva skal til for at møter mellom mennesker oppstår, og hva skal til for å utvikle rettferdige byer der alle kan delta og være med å påvirke beslutninger, uavhengig av etnisk bakgrunn? 

Velkommen til konferansen Retten til byen – mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser. Her får du ta del i erfaringsutveksling og prøve ut forskjellige kreative metoder for dialog. Noen av dem har vi brukt i forskningsprosjektet Bærekraftige mangfoldige byer: innovasjon i integrering

Programmet er delt opp i ulike tema og foregår på mange steder i Tromsø. Det er ingen deltakeravgift, og de som deltar i hele konferansen inviteres til felles måltider underveis.

Se hele programmet her!  

Starter: 23. mai 2022 kl. 11.00
Slutter: 25. mai 2022 kl. 13.00
Hvor: Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Cristian Ariel Pena
E-post: cristian.a.pena@uit.no
Legg i kalender