AKER SCHOLARSHIP

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter: 

  • Harvard 
  • Caltech 
  • MIT
  • Stanford
  • University of Pennsylvania
  • Oxford 
  • Cambridge
  • Imperial College London
  • National University of Singapore (NUS)

Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen for å søke stipendet er 18. september 2022 for studiestart høsten 2023.

For mer info: www.akerscholarship.no eller send en epost til vilde.blixt@akerscholarship.no

 

Frist: 18.09.2022
Ansvarlig: Langseth, Sigurd