3 bedrifter søker studenter innen anlegg, VA, landmåling mm. til samarbeid eller sommerjobb i bl.a. Alta og på Helgeland.

Miljøsanering Nord AS, Trond Tverå AS og Daniel Jakobsen Maskin AS ønsker å komme i kontakt med studenter for et samarbeid, både under og etter studiene. Vi kan tilby fast ansettelse for den rette. Vi kan også tilby sommerjobb.

Vi søker etter deg som:

  • Har utdanning innenfor anlegg, VA, landmåling eller andre studieretninger relatert mot anlegg
  • Er topp motivert
  • Har høy læringsvilje og arbeidskapasitet
  • Liker å jobbe i teams og samarbeider godt, samtidig som du er komfortabel med å bli kastet ut på dypt vann
  • Er løsningsorientert, viser handlekraft og selvstendighet
  • Har en sterk kremmerånd

Kort info om Miljøsanering Nord AS:

Miljøsanering Nord AS er en nyetablert aktør innenfor riving og sanering. Arbeidsområdet vil være Nord-Norge og Trøndelag. Selskapet skal drive med riving og miljøsanering av alle typer bygg og konstruksjoner herunder asbestsanering, pcb-sanering. Vi river alt fra tung industri, til brannskadde bygg og næringsbygg. Vi tar også på oss innvendig sanering, rensking/stripping av bygg, betongsaging og kjerneboring.

Vi har et sterkt fokus på HMS og har som et overordnet mål at alle skal like hele hjem hver dag. Vårt HMS/KS system som er bygget opp i Smartdok og tilpasset vårt behov innenfor riving. Vi har også som mål å bli iso sertifisert innenfor 9001 og 14001, noe som er planlagt gjennomført innen 2022.

Miljøsanering Nord AS er eid av Trond Tverå AS(50%), Daniel Jakobsen Holding AS(25%) og TMT Holding AS(25%). Selskapet skal være et Nord-Norsk selskap som er eid av Nord-Norske folk med Nord-Norske verdier og tankemåte. Med dette menes at vi skal være fremoverlente, men samtidig nøkterne.

Thomas Thomassen er daglig leder i selskapet. Thomas startet karrieren innenfor riving og sanering som maskinfører, men har de de siste 5 år jobbet med anleggs og prosjektledelse i ulike rive- og saneringsprosjekter. Han har i tillegg teknisk fagskole innenfor anlegg. Øystein Johansen har 8,5 års erfaring innenfor riving og miljøsanering som avdelingsleder med ansvaret for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Øystein kommer etter behov til å være støttespiller til daglig leder på kalkulasjon og prosjektledelse.

Selskapet har som overordnet mål å bli en lønnsom aktør med en betydelig markedsandel i Nord-Norge og Trøndelag.

Arbeidssted hos Miljøsanering Nord AS vil enten være på et av våre kontorer i Mosjøen eller i Alta, eller ute i våre prosjekter i Trøndelag eller Nord-Norge.

Kort info om Trond Tverå AS:

Trond Tverå AS er en lokal anleggsentreprenør med base i Mosjøen, men som har Helgeland som markedsområde. Vi driver med alt av entreprenørtjenester samt har eget steinbrudd og flere massetak. Våre gravemaskiner er fra 1 tonn og opp til 50 tonn. Vi utfører vann- og avløpsarbeider, vegbygging, grunnarbeider for boligtomter og næringsbygg, drenering. Vi har god erfaring og kompetanse på vann og avløpsanlegg, og har rørleggere med ADK-kompetansebevis.
Vi har hatt en kraftig vekst de siste årene og ønsker å rigge oss for ytterligere vekst i de kommende år, der vi satser på å ta betydelige markedsandeler på Helgeland.

Arbeidssted hos Trond Tverå AS vil enten være ved vårt kontor i Mosjøen, eller uten på våre prosjekter på Helgeland. Trond Tverå AS er spesielt ute etter kandidater som er fra Helgeland og som ønsker seg tilbake til Helgeland etter endt studie.

Kort info om Daniel Jakobsen Maskin AS:

Daniel Jakobsen Maskin AS er en lokal anleggsentreprenør med base i Alta, men som har hele Finnmark som markedsområde. Driver med alt av entreprenørtjenester og masseflytting. Gravemaskinene er fra 1 tonn og opp til 50 tonn. Vi utfører vann- og avløpsarbeider, vegbygging, grunnarbeider for boligtomter og næringsbygg, drenering, knusing av stein, sprengning.
Vi har hatt en kraftig vekst de siste årene og ønsker å rigge oss for ytterligere vekst i de kommende år.

Arbeidsted hos Daniel Jakobsen Maskin AS vil enten være ved vårt kontor i Alta, eller ute på prosjekter i Finnmark.

Kontakt 

Har du spørsmål så gjerne ta kontakt😊

Kontaktperson Miljøsanering Nord AS, daglig leder Thomas Mathias Thomassen, thomas@miljøsaneringnord.no , tlf 90563775

Kontaktperson Trond Tverå AS, Øystein Johansen, oystein@trondtvera.no, tlf 96501999

Kontaktperson Daniel Jakobsen Maskin AS, daglig leder Daniel Jakobsen, daniel@djas.no , tlf 95848663

Målgruppe: alle
Frist: 28.02.2022
Ansvarlig: Sigurd Langseth