Free to Think 2021 - statusrapport om akademisk frihet: lansering og tema-seminar

Scholars at Risk rapporterer status for akademisk frihet; del-seminar om Myanmar, Afghanistan, Hviterussland og USA i tillegg til rapportlansering

Nettverket Scholars at Risk skal fremme akademisk frihet og å gi tilbud til akademikere som ikke kan arbeide i sine hjemland pga. vold, trusler, politiske hindringer for faglig arbeid osv. UiT er medlem i SAR-nettverket.

Scholars at Risk rapporterer årlig på status for akademisk frihet globalt:

  • Digital konferanse, lenke til påmelding
  • Dato: 09. desember 2021, kl 14-20 (norsk tid)
  • Del-seminar hver hele time

Akademisk frihet diskuteres med stort engasjement i Norge (lenke til Khrono), og det er nedsatt et ekspertutval som inviterer til innspill.

Innspill til Ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet De nasjonale forskningsetiske komiteene, 19. november 2021

Hvordan står det til i resten av verden? Konferansen organiseres på formiddagen i New York, derfor blir det ettermiddag og kveld for oss i Norge.

Programmet:

  • Kl. 14: Protester mot militærstyret i Myanmar
  • Kl. 15: Reaksjoner på krisen i Afghanistan
  • Kl. 16: Vern av yttringer i Hviterussland
  • kl. 17: Lovverket som våpen i angrep på akademisk frihet i USA
  • Kl. 18: Presentasjon av rapporten Free to Think 2021 og av 2021 Courage to Think Award til Dr. Ahmadreza Djalali. Dr. Djalali er svensk-iransk forsker innen katastrofemedisin som i 2016 fikk en dødsdom og ble internert i Iran
  • Kl. 19: Virtual networking reception. Etter presentasjonene inviteres deltakere til virtuell nettverksmottakelse (SpatialChat)

Rapporten Free to Think 2021 er basert på data samlet av SARs Academic Freedom Monitoring Project, og analyserer angrep på høyere utdanningsmiljøer rundt om i verden, inkludert voldshendelser på universitet, urettmessig fengsling og rettsforfølgelse av akademikere, og angrep på studenter. Rapporten kommer med anbefalinger for tiltak som engasjerte på ulike nivå – fra myndigheter og ledere for høyere utdanning til allmennheten – kan ta for å fremme og beskytte akademisk frihet. Lenke til tidligere utgaver av Free to Think.

Når: 09. desember 2021 kl. 14.00–20.00
Hvor: zoom, registrering nødvendig
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Håkon Fottland
Legg i kalender