Prøveforelesning: Magnus Brynildsrud Andersson, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Master Magnus Brynildsrud Andersson holder prøveforelesning for Ph.D.-graden i historie over følgende emne: 

«FNs rolle og betydning i norsk utenrikspolitikkforskning»

Du kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken.

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/96746716e62c474db31f0e860f34d4c721

MediaSite - Hvis videostrømming stopper opp

  

Publikum:

Auditoriet er åpent for publikum, men prøveforelesningen og disputasen vil også bli strømmet via MediaSite

 

Disputasen holdes kl 12.15 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"En kyststat trer fram - Norsk havpolitikk 1973-1995" 
Når: 03. desember 2021 kl. 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B-1005, HSL-fak, Tromsø
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Isak Måseide
Legg i kalender