Kveldsjobb med start 3. januar ved UNN Tromsø - passer for helsefagstudenter

UNN Tromsø søker renholder på kveldstid (mandag-fredag). Passer for helsefagstudenter.

Arbeidsoppgaver:
Spesialrenhold apotek, renromsrenhold.


En ukes opplæring med oppstart 3. januar 2022.

Kontakt
Seksjonsleder Sissel Elise Evensen
Renholdsseksjonen på UNN


Mobil 91884620
Sissel.Elise.Evensen@unn.no

Målgruppe: Studenter
Frist: 17.12.2021
Ansvarlig: Elsa Kotavuopio