Internasjonalt seminar: Krig og klimakrise - konsekvenser for kvinner og barn

Nye konflikter og naturkatastrofer for dagens ett-åringer?

Barn og kvinners framtid og livsgrunnlag er under press – både fra væpnede konflikter og naturkatastrofer. Flom, sykloner, tørke og avlingssvikt som følge av ekstremvær og klimaendringer gir dramatiske konsekvenser for mange mennesker i ulike deler av verden, og spesielt konsekvenser for kvinner og barn. Skolegang, livsgrunnlag og en trygg framtid står på spill.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv
Tid: torsdag 25. november kl. 19:00- 21:00

Krig og katastrofer rammer skjevt og vil tvinge et økende antall mennesker på flukt. Både selve flukten og opphold i ulike leire gir forskjellige utfordringer for menn og kvinner, voksne og barn. Konflikter og katastrofer kan likevel forløse nye ressurser og tvinge fram kreative løsninger. Barn krever i tillegg å bli hørt i klimasaken, og at voksne tar deres framtid på alvor. Vi spør:

  • Hvordan blir kvinner og barn rammet av krig?
  • Og hvordan vil verden bli for barn født i 2020 sammenlignet med for dem som ble født i 1960?

Innledere:

  • Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.
  • Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og beredskap ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger

Møteledelse ved Tromsø Soroptimistklubb

Arrangører: Tromsø Soroptimistklubb og Redd Barna

Når: 25. november 2021 kl. 19.00–21.00
Hvor: Tromsø bibliotek og byarkiv
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Håkon Fottland
Legg i kalender