Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte Oslo, Samisk hus

Sannhets- og forsoningskommisjonen, i samarbeid med Oslo Sameforening ønsker velkommen til åpent møte i Oslo 4.12.2021 kl. 16-18.

Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal granske fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Sannhets- og forsoningskommisjonen, i samarbeid med Oslo Sameforening ønsker velkommen til åpent møte i Oslo 4.12.2021 kl. 16-18.

Kulturelt innslag ved forfatter Ella Marie Isaksen Hætta

Velkomsthilsen ved leder i Oslo Sameforening, Tor Gunnar Nystad

Kommisjonsmedlem Aslak Syse om granskingen

Kommisjonsmedlem Anne Kristin Gurák om personlige historier

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb om forsoning

Samtale om sannhet og forsoning

Kaffeservering

......................................................................

Del din personlige historie i forbindelse med møtet:


Kommisjonen skal sørge for å bringe personlige erfaringer og historier frem i lyset og skal legge til rette for at enkeltpersoner får mulighet til å fortelle sin historie om urett som ble begått mot dem personlig eller andre nærstående. Kommisjonen vil undersøke hvordan virkningene av uretten har påvirket eller påvirker deres livssituasjon. Som en del av dette gjennomfører Sannhets- og forsoningskommisjonen intervjuer for å dokumentere fornorskingens virkninger. Innsamlet intervjumateriale inngår i Sannhets- og forsoningskommisjonens grunnlagsmateriale og vil bli arkivert på forsvarlig måte i kommisjonens arkiv.


Intervju avtales på forhånd. Ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi for å avtale tid: Telefon: 907 90 626/ E-post: inger.e.utsi@uit.no

 

Når: 04. desember 2021 kl. 16.00–18.00
Hvor: Samisk hus
Studiested: Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender