Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet inviterer studenter ved fakultetet til allmøte 10. november

Det blir servering av pizza og brus.

Allmøte blir holdt en gang per semester og er en mulighet for å bli involvert i din studiehverdag da vi tar imot innspill som vi kan videreføre fakultetsledelsen.

I tillegg kan du påvirke fremtidige beslutningstaking, være oppdatert i hva studentutvalget har jobbet for dette semester, og hvordan prosessen har vært.

Samtidig bli kjent med Studentutvalgets visjon for kommende semester og tiden fremover!

I år har vi hatt usedvanlig stor pågang med arrangementssøknader til en samlet verdi på en million kroner! Mer om dette, budsjett, og prosessen bak beslutningstaking blir gjennomgått på allmøte. 😄

Vi har noen ledige lønnede verv som vi kommer til å utlyse på allmøte. 

 

Selv er Studentutvalget på utkikk etter vår nye økonomiansvarlig

Er du den rette? 

Send gjerne en kort søknad til oss på mail:  HELSEFAK-SAU@LIST.UIT.NO

 

Vi kommer til å fylle dette og andre verv på allmøte, så bli med! 🙂 

Servering av YONAS PIZZA & BRUS🍕🍕🍕

Vennlig hilsen Studentutvalget ved Helsefak

Når: 10. november 2021 kl. 16.30–19.00
Hvor: Auditorium Cerebellum, plan 9, MH vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Kontakt: Studentutvalget ved Helsefak
E-post: helsefak-sau@list.uit.no
Legg i kalender