Sannhets- og forsoningskommisjonen informerer samiske veivisere

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil informere de samiske veiviserene om arbeidet i kommisjonen. Dette skjer digitalt. 

 

Hvert år reiser samiske veivisere rundt i Norge og informerer andre ungdom om samer, samiske spørsmål og samisk kultur. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil dele informasjon om sitt arbeid med disse veiviserene, som en del av deres opplæring før reisene. 

 

 

Når: 21. september 2021 kl. 12.00–12.45
Hvor: Sami Allaskuvla
Studiested: Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Anna-Kaisa Räisänen
E-post: anna-kaisa.raisanen@uit.no
Legg i kalender